Geplaatst op 14 juni 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Geen verschil in incidentie maligniteiten bij tocilizumab versus TNF-blokkers

Geen verschil in incidentie maligniteiten bij tocilizumab versus TNF-blokkers

Hoewel de ziekte RA een verhoogd risico op maligniteiten geeft, blijft het onduidelijk of ook de behandeling met biologicals bijdraagt aan dit risico. Een Amerikaanse database-studie met data van bijna 40.000 patiënten laat nu zien dat er geen verschil is in het risico op maligniteiten bij behandeling met tocilizumab of met TNF-blokkers.

Meer maligniteiten bij RA

Patiënten met RA hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van maligniteiten, vooral longkanker en leukemie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de effecten van chronische ontsteking en/of ontregeling van het immuunsysteem. Het is echter nog onduidelijk welk effect biologicals hebben op de incidentie van maligniteiten in deze populatie.1 

Enorm cohort

Tijdens de EULAR presenteerde Dr. Seoyoung Kim (Boston, VS) een zeer grote retrospectieve studie naar het risico op maligniteiten, met uitzondering van huidkanker anders dan melanoom (NMSC), tijdens de behandeling met tocilizumab versus TNF-blokkers bij RA-patiënten.2 Hiervoor werden data geanalyseerd die tussen 2010-2015 waren vergaard in drie Amerikaanse databases (Medicare, IMS ParMetrics Plus en Truven MarketScan). Bijna 11.000 patiënten die waren begonnen met tocilizumab werden gematcht met ruim 26.000 patiënten die waren gestart met een TNF-blokker. Hierbij werd rekening gehouden met ruim 60 potentieel verstorende factoren, waaronder demografische en ziekte gerelateerde kenmerken. Patiënten werden gedurende een jaar gevolgd. 

Geen verschil

Dr. Kim vond geen verschil in het risico op maligniteiten tussen tocilizumab en TNF-blokkers. De incidentie van maligniteiten varieerde van 0.83-2.32 per 100 patiëntjaren in de tocilizumab groep en tussen de 0.96-2.15 in de anti-TNF-groep. Er werden geen significante verschillen gevonden in de incidentie van kanker in het algemeen of die van de tien meest voorkomende kankersoorten, waaronder leukemie. 

Mitsen en maren

Helaas was in de databases geen data opgenomen over de ziekteactiviteit, het BMI en de familiegeschiedenis van de patiënt. Daardoor blijft de impact van deze factoren onbelicht. Ook was de follow-upduur relatief kort en is de degelijkheid van deze data afhankelijk van juist ingevoerde codes in de databases. 

Referenties
1. Cho SK, Lee J, Han M, et al. The risk of malignancy and its incidence in early rheumatoid arthritis patients treated with biologic DMARDs. Arthritis Res Ther. 2017;19:277.
2. Kim SC, Pawar A, Desai RJ, et al. No difference in the risk of malignancy in tocilizumab versus TNF inhibitor initiators in patients with rheumatoid arthritis: A multi-database cohort study. EULAR 2018. Abstract OP0002.

Reacties (0)
(Advertentie)