Geplaatst op 14 juni 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Baricitinib 4 mg/dag verbetert de uitkomsten van patiënten met SLE

Baricitinib 4 mg/dag verbetert de uitkomsten van patiënten met SLE

Bij SLE-patiënten die standaard achtergrondtherapie kregen, ging eenmaal daagse behandeling met baricitinib 4 mg gepaard met significant betere klinische uitkomsten dan placebo. Bij patiënten die baricitinib in een lagere dosis (2 mg) kregen, waren de verbeteringen weliswaar groter dan in de placebogroep, maar deze verschillen waren niet significant.

Baricitinib is een orale selectieve remmer van JAK1 en JAK2. Hierdoor worden meerdere cytokines, interleukine (IL)-2, -12 en -23 en interferon-γ, geblokkeerd. Baricitinib is goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) in meer dan veertig landen, waaronder Europese landen, Japan en de Verenigde Staten. 

Actieve SLE

Deze fase-2-studie evalueerde de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van baricitinib bij patiënten met actieve SLE die standaardtherapie kregen.1 De deelnemende patiënten hadden ANA- en/of anti-dsDNA-positieve SLE met een SLEDAI-2K-score van ≥ 4 en actieve artritis en/of huiduitslag. Patiënten met ernstige, actieve lupus nefritis of betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel werden uitgesloten van dit onderzoek. De deelnemende patiënten mochten doorgaan met hun stabiele achtergrondmedicatie, waaronder glucocorticosteroïden, NSAID’s, antimalariamiddelen en immunosuppressiva. 

Artritis en huiduitslag verdwenen

Het primaire eindpunt was het verdwijnen van artritis of huiduitslag, gemeten met SLEDAI-2K-score, in week 24. Dit eindpunt werd bereikt in beide baricitinib-groepen, waarbij het verschil ten opzichte van de placebogroep wel significant was in 4-mg-groep, maar niet in de 2-mg-groep. 

Laboratoriumbevindingen

Het bijwerkingenprofiel was vergelijkbaar met dat van andere indicaties. Behandeling met baricitinib ging gepaard met een matige, dosisafhankelijke afname van het Hb en het aantal neutrofielen en een matige, dosisafhankelijke toename van het aantal trombocyten, creatinekinase en cholesterol (HDL, totaal en triglyceriden). Deze veranderingen in bloedwaarden waren over het algemeen mild en werden niet gerapporteerd als adverse events. Slechts enkele van deze bevindingen gaven aanleiding om de studiemedicatie te staken. 

Nader onderzoek 

Verder onderzoek naar baricitinib als potentiële behandeloptie voor SLE-patiënten is gewenst. 

Referentie
1.Wallace DJ, Furie RA, Tanaka Y, et al.. Baricitinib in systemic lupus erythematosus (SLE): results from a phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study. EULAR 2018. Abstract OP0019.

Reacties (0)
(Advertentie)