Geplaatst op 26 juni 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Leeftijd, HbA1c, medicatiegebruik en bloeddruk voorspellen diabetesremissie op basis van intensieve gewichtsreductie

Leeftijd, HbA1c, medicatiegebruik en bloeddruk voorspellen diabetesremissie op basis van intensieve gewichtsreductie

In de Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) werd bij type 2 diabetespatiënten met een korte diabetesduur gestreefd naar remissie van diabetes via een intensief dieetprogramma. Diabetesremissie was geassocieerd met een hogere leeftijd, een lager HbA1c, minder antidiabetica en meer antihypertensiva gebruik en een hogere bloeddruk bij start van de studie.

DiRECT is een prospectieve, open-label, placebo-gecontroleerde studie, waarin patiënten werden gerandomiseerd naar een gewichtsreductie-programma (interventie) of standaard zorg (controle). Het primaire eindpunt van de studie was diabetesremissie, dat werd gedefinieerd als een HbA1c <48mmol/mol (<6.5%). Na 12 maanden was dit bereikt in 46% van alle patiënten en 73% van de patiënten met >10kg gewichtsreductie.

Voorspellers van remissie

In de interventiegroep werden 149 type 2 diabetespatiënten (gemiddelde leeftijd 54 jaar en gemiddeld BMI 34.5kg/m2, diabetesduur <6 jaar) geïncludeerd. Patiënten kregen een hypocalorisch dieet (825-853 kcal/dag) gedurende 16 weken gevolgd door een programma gericht op gewichtsbehoud. Alle antidiabetica en antihypertensiva werden gestopt op dag 1 van de studie. In deze groep werd er gekeken naar factoren die diabetesremissie konden voorspellen. Dat waren onder andere een hogere leeftijd, een lager HbA1c, een hogere bloeddruk, minder antidiabetica en meer antihypertensiva gebruik bij start van de studie. Ook de mate van gewichtsverlies na 4, 6 en 8 weken was significant geassocieerd met diabetesremissie. Echter, de meeste patiënten met weinig gewichtsverlies waren vroegtijdig (<6 weken) gestopt met het dieetprogramma, wat een overschatting van het effect van gewichtsreductie geeft.

Lever- en pancreasvet

In een subgroep van de patiënten in de interventiegroep (n=43) werden MRI’s gemaakt van lever- en pancreasvet. Ook werden hepatisch VLDL-TG metabolisme en eerste fase insulinesecretie gemeten bij start van de studie en na het hypocalorische dieet. Patiënten met remissie van hun diabetes (n=37, responders) werden vergeleken met patiënten die geen diabetesremissie (n=16, non-responders) bereikten. Bij start van de studie waren deze groepen gelijk in leeftijd, gewicht en BMI, maar de non-responders hadden een langere diabetesduur en een hoger Hba1c. Het gewicht, lever- en intra-pancreasvet vet en de plasma concentratie VLDL-TG namen in beide groepen in gelijke mate af. Echter, de eerste fase insulinesecretie nam alleen toe in de responders (p<0.0001), maar niet bij de non-responders (p=0.98), wat mogelijk kan verklaren waarom deze patiënten niet in remissie gingen.

Conclusie

Analyses van de DiRECT studie laten zien dat diabetesremissie op basis van hypocalorisch dieet geassocieerd is met een hogere leeftijd, een lager HbA1c, een hogere bloeddruk, minder antidiabetica en meer antihypertensiva gebruik. Daarnaast hebben patiënten die geen remissie bereiken geen verbetering in de eerste fase insulinesecretie, terwijl lever- en pancreasvet verminderen de plasma concentratie VLDL-TG daalt.

 

 


Reacties (0)
(Advertentie)