Geplaatst op 27 juni 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Type 2 diabetes bij jongeren progressiever dan bij volwassenen

Type 2 diabetes bij jongeren progressiever dan bij volwassenen

Metformine en insuline verbeteren de bètacelfunctie bij volwassenen met IGT (Impaired Glucose Tolerance) of recent gediagnosticeerde type 2 diabetes. Dit is niet het geval bij jongeren, zo blijkt uit drie studies binnen het RISE-programma (Restoring Insulin Secretion). De onderzoeksresultaten zijn gisteren gepresenteerd tijdens de 78th Scientific Sessions van de ADA en tegelijkertijd online in Diabetes Care

In RISE zijn twee groepen volwassenen gedefinieerd en vergeleken met jongeren. Allen hadden IGT en een recente diagnose type 2 diabetes. Voor het onderzoek ondergingen 66 jongeren (10-19 jaar, 80.3% met IGT) en 355 volwassenen (70.7% met IGT) een hyperglykemische clamp en een glucosetolerantie test (OGTT). Beide tests lieten zien dat jongeren duidelijk minder insulinegevoelig zijn dan volwassenen. De insulinesecretie was veel hoger dan bij volwassenen, maar de verhoogde bètacelrespons was desondanks niet voldoende om normoglykemie te bereiken.

Hyperglykemische clamp

Voor de hyperglykemische clamp)1 kregen beide groepen intraveneus glucose toegediend om te onderzoeken in welke mate de pancreas insuline produceerde en in welke mate het lichaam reageerde op de insulinesecretie. Elke patiënt moest tien uur lang vasten; in twee stappen werd de hyperglykemische clamp bereikt. Uiteindelijk bleek de insulinegevoeligheid 46% lager bij jongeren dan bij volwassenen.

Glucosetolerantie test

Voor de glucosetolerantie test (OGTT))2 kregen de deelnemers nuchter een drank met glucose; vervolgens zijn drie uur lang hun bloedglucosewaarden bepaald en de insulineconcentratie in het bloed. In dit onderzoek bleek de balans tussen insulinegevoeligheid en bètacelrespons te verschillen tussen jongeren en volwassenen, vergelijkbaar met de clamp studie. Dit suggereert dat jongeren bij elke maaltijd meer insuline nodig hebben om hun bloedglucose te reguleren.

Insuline glargine met en zonder metformine

In een derde studie3 is het effect onderzocht van drie maanden insuline glargine, getitreerd totdat de bloedglucosewaarden nuchter binnen de normale range lagen van 4.4-5.0 mmol/L. Vervolgens is negen maanden lang metformine gegeven in combinatie met insuline glargine, versus 12 maanden metformine alleen. Tussen 2013 en 2016 deden in totaal 91 jongeren (10-19 jaar) met overgewicht mee aan het onderzoek. Van hen had 60% IGT en 40% was recent gediagnosticeerd met type 2 diabetes (diabetesduur < 6 maanden). Er waren geen significante verschillen tussen de groepen bij de start, na 12 maanden of na 15 maanden in bètacelfunctie, BMI, HbA1c, nuchtere glucose of een OGTT van twee uur. Na drie maanden was de bètacelrespons bij de jongeren zelfs minder dan bij de start van de studie wat duidt op een progressief ziektebeloop.

Conclusie

Type 2 diabetes bij jongeren lijkt progressiever en vraagt om een andere behandeling om langetermijncomplicaties te voorkomen. Voor een vroege effectieve behandeling van jongeren met IGT of type 2 diabetes lijken andere bloedglucoseverlagende medicijnen nodig of een combinatie daarvan om de insulineresistentie te verminderen en het progressieve verlies van bètacelfunctie te stoppen.  

Referenties
1 Metabolic Contrasts Between Youth and Adults With Impaired Glucose Tolerance or Recently Diagnosed Type 2 Diabetes: I. Observations Using the Hyperglycemic Clamp
2 Metabolic Contrasts Between Youth and Adults with Impaired Glucose Tolerance or Recently Diagnosed Type 2 Diabetes: II. Observations Using the Oral Glucose Tolerance Test

Reacties (0)
(Advertentie)