Geplaatst op 27 juni 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Ook bij oudere patiënten minder ernstige hypoglykemieën met insuline degludec

Ook bij oudere patiënten minder ernstige hypoglykemieën met insuline degludec

In de gerandomiseerde, dubbelblinde treat-to-target trial DEVOTE is twee jaar lang de cardiovasculaire veiligheid onderzocht van insuline degludec U100 vergeleken met insuline glargine U100. Tijdens de 78th ADA Scientific Sessions in Orlando zijn diverse vervolgstudies gepresenteerd. In een daarvan is specifiek gekeken naar oudere patiënten met diabetes. Hieruit blijkt dat insuline degludec ook bij oudere patiënten minder ernstige hypoglykemieën geeft.

Diabetes komt vaak voor bij ouderen. 12,7% van de 65-plussers in Nederland heeft diabetes en 15-20% van de 70-plussers. Bij het merendeel van deze patiënten betreft het diabetes type 2. Desondanks zijn er weinig vergelijkende onderzoeken naar cardiovasculaire veiligheid van basale insulines en het risico op ernstige hypoglykemieën bij oudere patiënten met diabetes. In een vervolg op de DEVOTE studie is specifiek gekeken naar cardiovasculaire veiligheid en het risico op ernstige hypoglykemieën met insuline degludec en insuline glargie U100 bij patiënten van 65–74 jaar en ≥75 jaar. 

Leeftijdstoename

Data van de DEVOTE studie is gestratificeerd naar drie leeftijdsgroepen: 50-64 jaar (n=3682), 65-74 jaar (n=3136) en ≥75 jaar (n=819). Vanaf baseline daalde het HbA1c, de nuchtere plasmaglucose en geschatte eGFR bij het toenemen van de leeftijd. Oudere patiënten hadden een hoger risico op MACE, overall mortaliteit en ernstige hypoglykemieën, ongeacht de behandeling. Verschillen in behandeling voor MACE, overall mortaliteit en ernstige hypoglykemieën waren gelijk in alle leeftijdsgroepen (zie figuur), zonder significante interactie tussen behandeling en leeftijdsgroep. Het risico op ernstige hypoglykemieën was lager met insuline degludec.  

Hypoglykemieën voorkomen

Vanwege onder meer het valrisico is het zeker voor ouderen belangrijk om ernstige hypoglykemieën te voorkomen. Deze analyse toont opnieuw de cardiovasculaire veiligheid aan en laat ook bij ouderen een lager risico op ernstige hypoglykemieën zien met insuline degludec in vergelijking met insuline glargine U100.

 DEVOTE


Reacties (0)
(Advertentie)