Geplaatst op 27 juni 2018 door: Onbekend | 0 reacties |

Liraglutide naast insuline verbetert glykemische controle en vermindert lichaamsgewicht en insulinebehoefte

Liraglutide naast insuline verbetert glykemische controle en vermindert lichaamsgewicht en insulinebehoefte

Een post-hoc analyse van de LEADER trial laat zien dat liraglutide in type 2 diabetespatiënten die al insuline gebruiken ook effectief is in het verbeteren van de glykemische controle. Dit gaat gepaard met gewichtsreductie en minder insulinegebruik. Deze resultaten werden gepresenteerd op de 78th Scientific Sessions van de ADA in Orlando.

LEADER was een dubbelblind placebo-gecontroleerde studie waarin 9340 type 2 diabetespatiënten met een hoog risico op cardiovasculaire events gerandomiseerd werden naar liraglutide of placebo bovenop hun eigen diabetesmedicatie. Patiënten die liraglutide gebruikten kregen minder cardiovasculaire events in vergelijking met de placebogroep.

Post-hoc subgroep analyse

In deze post-hoc subgroep analyse werd gekeken naar de effecten van liraglutide in de groep patiënten die al insuline gebruikten bij start van de studie. Er waren in totaal 4169 (45%) patiënten die bij aanvang van de studie al insuline gebruikten, van wie 3159 (34%) patiënten alleen basaal insuline en 1010 (11%) andere soorten insuline.

Populatie

De patiënten die al insuline gebruikten hadden langer diabetes, een hoger HbA1c en hadden vaker een cardiovasculair event en chronisch nierfalen in de voorgeschiedenis ten opzichte van de niet-insulinegebruikers.

Liraglutide naast insulinegebruik

Liraglutide geeft een significante daling van het HbA1c ten opzichte van placebo bij patiënten die al insuline gebruikten. In groep patiënten die alleen basaal insuline gebruiken werd een significante daling van het aantal ernstige hypoglykemieën gezien in vergelijking met placebogebruik. Dit was niet significant voor de andere groep. In beide groepen namen het lichaamsgewicht en het insulinegebruik significant af met liraglutide ten opzichte van placebo.

Conclusie

Liraglutide verlaagt het HbA1c en vermindert het lichaamsgewicht en insulinegebruik in patiënten die al insuline gebruiken.

 

03-ada

Trefwoorden

Reacties (0)
(Advertentie)