Geplaatst op 27 juni 2018 door: Onbekend | 0 reacties |

Het ‘legacy effect’ niet meer aanwezig na 15 jaar

Het ‘legacy effect’ niet meer aanwezig na 15 jaar

De follow-up data van de Veteran's Affairs Diabetes Trial (VADT) laten zien dat het zogenaamde ‘legacy effect’ na 15 jaar is verdwenen. Waar intensieve glykemische behandeling na 10 jaar follow-up nog voor significant minder cardiovasculaire events zorgde, lijkt dit effect vijf jaar later niet meer aanwezig te zijn. Deze data werden gepresenteerd in Orlando tijdens de 78th Scientific Sessions van de ADA.

De VADT-studie includeerde 1791 militaire veteranen, met slecht gereguleerde type 2 diabetes (HbA1c 9.5%), een gemiddelde leeftijd van 60,5 jaar en een lange diabetesduur (11,5 jaar). Deze patiënten werden gerandomiseerd naar intensieve (gemiddelde HbA1c 6.9%) of standaard glykemische controle (gemiddelde HbA1c 8.4%) gedurende een periode van ongeveer 5,5 jaar. Patiënten werden daarna weer aan de standaard zorg overgelaten, maar cardiovasculaire events en mortaliteit werden bijgehouden in de follow-up. Na tien jaar bleek dat patiënten met eerder strikte glykemische controle 17% minder kans hadden op het krijgen van een cardiovasculair event in vergelijking met patiënten met standaard glykemische controle (hazard ratio, 0.83; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.70-0.99; p=0.04.) Dit  zogenaamde ‘legacy effect’ was ook zichtbaar in de follow-up data van de UKPDS, waarin jongere en gezondere type 2 diabetespatiënten werden vervolgd. Er werd geen verschil in mortaliteit gevonden.

15 jaar follow-up

Het legacy effect dat na 10 jaar aanwezig was, lijkt na 15 jaar verdwenen te zijn. Dat wil zeggen, er zijn geen significante verschillen in cardiovasculaire events tussen de twee groepen. De vraag is nu hoe deze verschillen zijn ontstaan en wat het betekent voor de diabeteszorg. Als eerdere resultaten (10 jaar follow-up) niet berusten op toeval, houden de gunstige effect van strikte glykemische controle slechts enkele jaren aan, waarna kansen op een cardiovasculair event weer stijgen.

Nieuwe data

Deze nieuwe data suggereren dat er niet gestopt moet worden met intensief behandelen van patiënten met type 2 diabetes, ook niet als het oudere patiënten betreft.

 

Trefwoorden

Reacties (0)
(Advertentie)