Geplaatst op 26 juli 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Hulp voor Oost-Europa en Centraal-Azië hard nodig

Hulp voor Oost-Europa en Centraal-Azië hard nodig

Hoewel het aantal hiv-besmettingen in Nederland en de omringende landen al jaren daalt, vindt op nauwelijks een dag rijden van ons land precies het omgekeerde plaats. Sinds 2010 is het aantal hiv-infecties in Oost-Europa en Centraal-Azië met 30% gestegen en in sommige regio’s zelfs verdubbeld. Hoogste tijd om in te grijpen, aldus het Aidsfonds en de Elton John Aids Foundation. Zij riepen hiervoor gezamenlijk een noodfonds in het leven.

Vrijwel alle nieuwe infecties in Oost-Europa en Centraal-Azië vinden plaats onder drugsgebruikers, sekswerkers, transgenders en gevangenen. Integratie van de hulpverlening is onmisbaar omdat er vaak sprake is van multimodale problematiek. 

Politieke steun ontbreekt

De Nederlandse ambassadeur voor aids en seksuele en reproductieve rechten Lambert Grijns vatte de problematiek als volgt samen: “Lokaal wil men vaak wel iets doen, bijvoorbeeld een naaldenomruilprogramma, maar weet men niet precies hoe dit aan te pakken door gebrek aan ondersteuning. Daarnaast ontbreekt in een groot aantal Oost-Europese landen gewoonweg de politieke backing voor dergelijke initiatieven. Stigma en discriminatie spelen eveneens een kwalijke rol en worden vaak in stand gehouden door de rol van kerk, scholen, ouders én de media.” 

Discriminatie gemeengoed

Louise van Deth, directeur van het Aidsfonds, illustreerde dit aan de hand van een schrijnend voorbeeld van een seropositief Russisch homostel. Toen zij hun arts om advies vroegen, kregen zij te horen dat er voor hen geen gratis medicatie was omdat ze homoseksueel waren. Daarnaast werd zelfs gedreigd met vervolging op basis van hun geaardheid én hiv-status. 

Elton John Aids Foundation richt zich op kwetsbare groepen

Dergelijke verhalen doen het bloed van Sir Elton John, die zich al 25 jaar inzet voor aidsbestrijding, koken. Onverminderd vraagt hij dan ook aandacht voor het lot van de kwetsbare hiv-patiënt. Met zijn Foundation heeft hij honderden miljoenen euro’s bijeen gebracht waarmee allerlei initiatieven op lokaal niveau in onder andere Rusland en Oekraïne worden gesteund. De filosofie van de Foundation is hulp bieden daar waar dat het hardste nodig is. Hoewel deze aanpak succesvol is gebleken, is het niet voldoende. Sir Elton riep politici op “meer menselijk te zijn en zich in te zetten voor waardigheid van iedereen.” 

Noodfonds

Om de situatie in Oost-Europa en Centraal-Azië te verbeteren riepen het Aidsfonds en de Elton John Aids Foundation gezamenlijk een noodfonds met een startkapitaal van € 1,75 miljoen in het leven. Doel is het bieden van snelle hulp aan mensen met hiv, activisten en lokale organisaties in de meest schrijnende situaties. De Nederlandse regering doneert daarnaast € 1 miljoen aan de Elton John Aids Foundation, eveneens bedoeld voor hulp aan landen in Oost-Europa en Centraal-Azië.

 


Reacties (0)
(Advertentie)