Geplaatst op 26 juli 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Jonge vrouwen meest kwetsbaar

Jonge vrouwen meest kwetsbaar

Dat de hiv-epidemie nog lang niet voorbij is, bewijzen de laatste cijfers van UNICEF. Elk uur worden wereldwijd ongeveer 30 adolescenten tussen de 15 en 19 jaar geïnfecteerd met hiv. Daarvan is twee derde vrouw. Dit maakt pijnlijk duidelijk hoe slecht het met de positie van meisjes en jonge vrouwen in sommige regio’s is gesteld.

Afgelopen jaar stierven wereldwijd 130.000 kinderen en adolescenten jonger dan 19 jaar aan de gevolgen van hiv/aids; het aantal nieuwe besmettingen in deze groep bedroeg circa 430.000. Hoewel het aantal sterfgevallen in alle andere leeftijdsgroepen sinds 2010 gedaald is, is dat niet het geval voor de categorie 15-19 jarigen. 

Meisjes kwetsbare groep

Van de 1,2 miljoen adolescenten tussen 15-19 jaar met hiv vormen meisjes de grootste groep: 3 op de 5 is vrouw. De oorzaken van de hiv-epidemie onder deze specifieke groep moeten worden gezocht in het gegeven dat velen van hen al jong seksueel actief zijn. Belangrijke items daarbij zijn seks met oudere mannen, gedwongen seks en machteloosheid in het onderhandelen over seks. Eveneens spelen armoede en gebrek aan toegang tot vertrouwelijke hulpverlening en testfaciliteiten een rol. 

Economische zelfstandigheid en educatie speerpunt

Essentieel in de aanpak van de hiv-infectie bij jonge vrouwen is educatie en het bevorderen van economische zelfstandigheid, aldus UNICEF. “Vrouwen die economisch onafhankelijk zijn, hoeven niet via sekswerk een inkomen te vergaren,” aldus UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo. “Daarnaast moeten ze weten hoe hiv wordt overgedragen zodat ze zichzelf kunnen beschermen.” Alles valt en staat echter met educatie: alleen met de juiste kennis kunnen jonge vrouwen werkelijk een betere positie verwerven. 

Initiatieven UNICEF werpen vruchten af

Ter bevordering van de positie van adolescenten en van vrouwen in het bijzonder, heeft UNICEF een aantal initiatieven ontwikkeld. Zo is er onder andere het ‘All-in to End Adolescent AIDS’-programma, specifiek gericht op de 25 landen met het hoogste aantal hiv-besmettingen onder adolescenten. Dat dergelijke initiatieven effectief zijn, blijkt onder andere uit het gegeven dat de moeder-kindtransmissie in Zuidelijk Afrika – van oudsher het epicentrum van de aidscrisis – minder dan 5% bedraagt, en meer dan 90% van de vrouwen met hiv inmiddels effectieve behandeling krijgt. “Vrouwen worden het zwaarst getroffen door deze epidemie,” aldus UNICEF’s Executive director Henrietta Fore. “Precies om die reden dienen ze ook op de voorgrond van de strijd tegen hiv en aids te blijven.” 

Bron
UNICEF. Women: at the Heart of HIV response for children. 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)