Geplaatst op 27 juli 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

‘Kick & kill’-strategie nog niet succesvol

‘Kick & kill’-strategie nog niet succesvol

Hoewel de eerste gerandomiseerde klinische studie bij mensen bij wie een nieuwe strategie werd onderzocht om slapende hiv-reservoirs wakker te schudden en te vernietigen, niet heeft geleid tot spectaculaire resultaten, vormt het een goede aanzet tot verder onderzoek.

Hiv-reservoirs waarin zich slapend of rustend virus bevindt, vormen een obstakel bij het volledig uitschakelen en elimineren van hiv. In de Britse RIVER-studie werd de zogenaamde ‘kick & kill’-strategie toegepast, die uit 3 opeenvolgende stappen bestaat. In totaal kregen 60 mannen die net waren gediagnosticeerd met hiv, ART. De helft van hen kreeg, nadat het hiv-virus niet meer detecteerbaar was, twee vaccins. Met het geven van vorinostat werd de ‘kick’ uitgedeeld waarmee de slapende cellen moesten worden wakker geschud. De hypothese was dat de eerder gegeven vaccins het immuunsysteem als het ware trainden zodat ze de hiv-reservoirs die ontwaken dankzij vorinostat kunnen vernietigen (kill).

Geen verschil

Er bleek echter geen verschil te zijn in de hoeveelheid CD4-T-cellen bij de proefpersonen die de vaccins en vorinostat kregen en degenen die alleen ART waren blijven gebruiken. Hoofdonderzoeker Sarah Fidler becommentarieerde deze resultaten: “Alle afzonderlijke delen van onze kick and kill-strategie werkten zoals we verwachtten en waren bovendien veilig. Echter, in combinatie met elkaar boden ze niet het gewenste resultaat dat we voor ogen hadden, namelijk mogelijke genezing van hiv.”

Mogelijke oorzaken voor uitblijven succes

Hoewel de uitkomsten een teleurstelling waren voor zowel onderzoekers als deelnemers, betekent het niet dat de achterliggende hypothese onjuist is, zo voegden collega-onderzoekers toe. “Mogelijk waren de doseringen niet optimaal, of waren meer potente middelen nodig. Het kan ook zijn dat er een ander soort immuunrespons vereist is om deze hiv-reservoirs aan te pakken. Echter, dit is de eerste gerandomiseerde studie bij mensen waarbij deze strategie wordt toepast, en wij wilden de veiligheid van de deelnemers te allen tijde kunnen waarborgen.” Verder onderzoek zal zich dan ook richten op het ophelderen van de achterliggende mechanismen die tot deze uitkomsten hebben geleid. Mogelijk vormen die bevindingen de aanzet tot aangepaste of nieuwe strategieën met betrekking tot hoe de hiv-reservoirs kunnen worden uitgeschakeld.

Bron

Fidler S, et al. A randomised controlled trial comparing the impact of antiretroviral therapy (ART) with a 'Kick-and-Kill' approach to ART alone on HIV reservoirs in individuals with primary HIV infection (PHI); RIVER trial. AIDS 2018.


 


Reacties (0)
(Advertentie)