Geplaatst op 27 juli 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Doravirine veelbelovende behandeloptie

Doravirine veelbelovende behandeloptie

Doravirine in combinatie met een NRTI biedt een hogere effectiviteit bij behandelingsnaïeve hiv-patiënten dan DRV+r met NRTI. Tevens ontwikkelde slechts 0,5% van de patiënten resistentie tegen enige studiemedicatie tot en met week 96. Doravirine werd goed verdragen en was over het algemeen veilig; vergeleken met DRV+r heeft het tevens een gunstig lipidenprofiel.

Doravirine is een nieuwe eenmaal daagse niet-nucleoside- reverse-transcriptaseremmer (NNRTI). Op 48 weken bleek in de fase III-DRIVE-FORWARD-studie doravirine non-inferieur aan DRV+r bij behandelingsnaïeve volwassenen met hiv. Tevens had doravirine een superieur lipidenprofiel wat betreft nuchtere LDL-C en non-HDL-C.

 

96-wekendata

Inmiddels zijn de 96-wekendata van deze studie beschikbaar. In totaal zijn er 769 patiënten 1:1 gerandomiseerd naar doravirine 100 mg per dag en DRV+r (800/100mg per dag) in combinatie met een NRTI (ofwel TDF/FTC ofwel ABC/3TC). Beide groepen waren vergelijkbaar met betrekking tot de belangrijkste kenmerken. De gemiddelde leeftijd was 35,2 jaar, 84% was man en 73% was blank.

 

Doravirine effectiever dan DRV+r

Op 96 weken liet doravirine een grotere effectiviteit zien dan DRV+r; 73,1% van de hiv-patiënten die doravirine kregen, bereikte HIV-1 RNA < 50 kopieën/ml versus 66,0% van degenen die behandeld werden met DRV+r.

 

Bijwerkingenprofiel

De mate waarin zich bijwerkingen voordeden, was gelijkelijk verdeeld over beide armen. De meeste bijwerkingen waren mild tot matig van aard en werden door de onderzoekers beschouwd als niet gerelateerd aan de studiemedicatie. Ernstige bijwerkingen deden zich voor bij 9,4% van de dorivirine-patiënten en bij 9,7% van de DRV+r-patiënten. Er werden in beide groepen tot en met week 96 geen statistisch significante verschillen gezien betreffende het staken van de behandeling wegens bijwerkingen.

 

Bron
Molina J-M, et al. Doravirine (DOR) versus ritonavir-boosted darunavir (DRV+r): 96-week results of the randomized, double-blind, phase 3 DRIVE-FORWARD Noninferiority trial. AIDS 2018.


Reacties (0)
(Advertentie)