Geplaatst op 27 juli 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Worden de hiv-targets voor 2020 wel gehaald?

Worden de hiv-targets voor 2020 wel gehaald?

Wereldwijd is het aantal hiv-infecties in de afgelopen 7 jaar met 18% gedaald. Waren het er in 2010 nog 2,2 miljoen, nu is dat 1,8 miljoen. Te weinig, aldus UNAIDS. “Zo worden de doelen voor 2020 – die onder meer streven naar minder dan 500.000 hiv-besmettingen – niet gehaald.”

Hoewel het aantal hiv-infecties het sterkst is gedaald in de regio’s die van oudsher het meest getroffen werden, zoals Oostelijk en Zuidelijk Afrika, is er tegelijkertijd een stijging zichtbaar in ongeveer 50 landen. Met name in Oost-Europa en Centraal-Azië is de situatie zorgwekkend: het aantal hiv-infecties is daar verdubbeld, hetgeen desastreuze gevolgen heeft. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is het aantal hiv-besmettingen in de afgelopen 20 jaar met meer dan een kwart toegenomen.

Belangrijke populaties worden nog buitengesloten

De groepen die een belangrijke rol spelen bij de stijging van het aantal hiv-infecties – zoals homoseksuele en biseksuele mannen, transgenders, sekswerkers, intraveneuze druggebruikers, gevangenen, migranten en vluchtelingen – krijgen onvoldoende aandacht in hiv-programma’s. Daarnaast spelen discriminatie en stigmatisering een grote rol. Om die reden durven veel mensen in de betreffende regio’s geen gebruik te maken van specifieke zorg, hulpverlening en behandeling.

90-90-90 bereikt

Zes landen hebben de 90-90-90-doelen reeds bereikt: onder hen ook Nederland. Wereldwijd kent 75% van de mensen met hiv zijn of haar hiv-status. Van hen heeft 79% toegang tot behandeling en 81% had een onderdrukte viral load. Echter, er zijn grote (regionale) verschillen: zo is in West- en Centraal-Afrika slechts 48% van de mensen met hiv op de hoogte van zijn/haar hiv-status.

Doelen binnen bereik in juiste setting

De UNAIDS roept dan ook alle politieke leiders, nationale overheden en de internationale gemeenschap op tot betere zorg en ondersteuning voor mensen met hiv. Dat betekent niet alleen voldoende financiële middelen, maar ook het creëren van de juiste wettelijke en politieke kaders. Alleen dan komen de doelen voor 2020 binnen bereik.

Bron
UNAIDS. Miles to go – closing gaps, breaking barriers, righting injustices. 2018


Reacties (0)
(Advertentie)