Geplaatst op 29 augustus 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Hoogrisico NSTE-ACS hebben wél profijt van vroege interventie

Hoogrisico NSTE-ACS hebben wél profijt van vroege interventie

Een zeer vroege invasieve coronaire evaluatie leidt niet tot betere lange termijn uitkomsten van patiënten met niet-ST-elevatie acuut coronair syndroom (NSTE-ACS) in vergelijking met een invasieve strategie die binnen 2-3 dagen wordt uitgevoerd. Daarentegen hebben patiënten met het hoogste risico wél profijt van een vroege invasieve behandeling. Deze uitkomsten van de VERDICT-studie verschenen tegelijkertijd met het ESC-congres in Circulation.

Er is niet goed vastgesteld wat bij patiënten met NSTE-ACS de optimale timing van een invasieve coronaire angiografie (ICA) en revascularisatie is.

Het is mogelijk beter om de ICA en revascularisatie reeds binnen 12 uur na de diagnosestelling uit te voeren, dan 48-72 uur te wachten met de invasieve strategie.

Vroeg vs. laat

Patiënten die werden opgenomen vanwege verdenking op NSTE-ACS, werden gescreend voor inclusie in de VERDICT-studie. Prof. Thomas Engstrom (Kopenhagen, Denemarken) presenteerde de resultaten.

De 2.147 deelnemende patiënten hadden ECG-veranderingen die wezen op nieuwe ischemie en/of verhoogd troponinespiegel, bij wie ICA geïndiceerd en binnen 12 uur uitvoerbaar was. Ze werden gerandomiseerd tot:
• zeer vroege ICA, namelijk binnen 12 uur (mediaan na 4,7 uur) of
• standaard invasieve zorg binnen 48-72 uur (mediaan na 61,6 uur).

Onder de patiënten met een significante coronaire hartziekte, vastgesteld middels ICA, werd een coronaire revascularisatie uitgevoerd bij 88,4% (zeer vroeg ICA) en 83,1% (standaard invasieve zorg).

Samengesteld eindpunt 

Het primaire eindpunt was een samenstelling van all-cause mortaliteit, niet-fataal recidiverend myocardinfarct en ziekenhuisopname vanwege refractaire myocardischemie of hartfalen.

Na een mediane follow-upperiode van 4,3 jaar was het primaire eindpunt opgetreden bij:
• 27,5% in de zeer vroege ICA-groep en
• 29,5% in de standaardzorggroep (HR 0,92; p = 0,29).

Bij patiënten met een GRACE-risicoscore van > 140 was de zeer vroege invasieve behandelstrategie beter dan de standaard invasieve behandeling (HR 0,81; p-waarde voor interactie = 0,023).

Conclusies

Een zeer vroege invasieve coronaire behandeling leidt niet tot betere MACE-uitkomsten van patiënten met NSTE-ACS op de lange termijn in vergelijking met een invasieve strategie die binnen 2-3 dagen wordt uitgevoerd.
Echter, de subgroep patiënten met een GRACE-score van > 140 toonde wel een significante verbetering van het MACE-eindpunt in vergelijking met de standaardzorg.

Implicaties

Gezien het grote aantal NSTE-ACS patiënten, van wie 30% geen coronarialijden heeft, vindt prof. Engstrom een acute interventie een logistieke uitdaging en mogelijk niet kosteneffectief. Desalniettemin vindt hij dat patiënten die zich presenteren met symptomen van ACS en een troponinespiegel en hoge GRACE-score hebben, binnen 12 uur onderzocht zouden moeten worden.
Prof. Franz Josef Neumann (Bad Krozingen, Duitsland) sluit zich daarbij aan.

Referentie: Kofoed KF, Kelbæk H, Hansen PR, et al. Early Versus Standard Care Invasive Examination and Treatment of Patients with Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome: The VERDICT (Very EaRly vs Deferred Invasive evaluation using Computerized Tomography) - Randomized Controlled Trial. Circulation. 2018, 28 Aug.

Reacties (0)
(Advertentie)