Geplaatst op 29 augustus 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Effect van LAA-sluiting in real-world

Effect van LAA-sluiting in real-world

Het linker hartoor geldt als de belangrijkste cardiale emboliebron bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren. Sluiting van het hartoor (left atrial appendage closure, LAAC) vormt een aantrekkelijk alternatief om het risico op beroerte te verminderen bij patiënten bij wie orale antistollingstherapie niet de voorkeur heeft. LAAC maakt daarom al decennia lang onderdeel uit van cardiothoracale procedures. Prof. Lucas Boersma (Nieuwegein en Amsterdam UMC) presenteerde de uitkomsten van LAAC in de dagelijkse praktijk, bestudeerd in de internationale EWOLUTION-studie.

De WATCHMAN-technologie is een permanent implanteerbaar device, dat speciaal is ontworpen voor LAAC.

De PROTECT AF-trial toonde dat na WATCHMAN LAAC patiënten minder vaak een beroerte of bloeding kregen of overleden dan bij behandeling met een vitamine-K-antagonist (VKA).
Daarnaast zou door deze interventie het risico op een hersenbloeding kunnen verminderen, doordat geen langdurige antistollingstherapie nodig is.

Internationale adviezen

In de Verenigde Staten is WATCHMAN LAAC goedgekeurd voor patiënten met een hoog risico op een beroerte die in aanmerking komen voor antistollingstherapie, maar bij wie redenen bestaan om een alternatief te zoeken.

De ESC-richtlijn adviseert LAAC voor patiënten met een hoog risico op een beroerte die langdurig geen orale antistolling kunnen gebruiken. Er zijn echter weinig gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid van LAAC in de laatstgenoemde populatie en geen gegevens uit gerandomiseerde gecontroleerde studies.

Real-world ervaringen

De EWOLUTION-studie werd uitgevoerd in 47 studiecentra uit Europa, Rusland en het Midden-Oosten.

Deze prospectieve, single-arm, multicenter registry was bedoeld om prospectief gegevens te verzamelen over de prestaties van de WATCHMAN LAAC bij hoogrisicopatiënten in de dagelijkse praktijk, dus los van de geselecteerde populaties in de klinische trials.
Meer dan 70% van de patiënten had een contra-indicatie voor orale antistolling.

Resultaten

Na de follow-upperiode van twee jaar was sprake van:

• reductie van ischemische beroerten met 83%
• reductie van bloedingen met 46% en 
• beperkt gebruik van orale antistollingsmedicatie.

Verder werden de uitkomsten bij enkele specifieke patiëntengroepen in de EWOLUTION-studie benoemd:

• eerder herseninfarct of TIA: ondanks een veel hoger risico was de afname van het aantal beroerten en bloedingen even groot als in het totale cohort. 
• eerder herseninfarct of TIA: ondanks een veel hoger risico was de afname van het aantal beroerten vergelijkbaar en was sprake van een indrukwekkende afname van het aantal bloedingen (67%) gezien het lagere gebruik van orale antistollingstherapie. 
• eerdere majeure bloedingen: ondanks een veel hoger risico trad nog steeds een aanzienlijke afname van het bloedingsrisico (30%) op en was de afname van het aantal beroerten vergelijkbaar.

Referentie:
Boersma L. EWOLUTION - Efficacy and Safety of LAAO in patients with prior ischemic and hemmorhagic stroke. ESC-congres, abstract 4952.

Reacties (0)
(Advertentie)