Geplaatst op 29 augustus 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Twee moderne devices hebben vergelijkbaar risico op stentfalen

Twee moderne devices hebben vergelijkbaar risico op stentfalen

Patiënten die een percutaan coronaire interventie ondergaan, hebben een vergelijkbaar risico op therapiefalen na vijf jaar na implantatie van ultradunne-strut, biologisch afbreekbare-polymeer sirolimus-eluting stents (BP SES) of van een thin-strut, duurzaam-polymeer everolimus-eluting stents (DP EES). Deze finale uitkomsten van de BIOSCIENCE-studie verschenen online in The Lancet en werden toegelicht door eerste auteur dr. Thomas Pilgrim (Bern, Zwitserland).

Drug-eluting stents die een ultradunne kobalt-chroomstentplatform combineren met een biologisch afbreekbaar polymeer dat sirolimus elueert (BP SES), bleken na een jaar niet-inferieur of superieur te zijn aan DP EES wat betreft de veiligheid en werkzaamheid.

Uitkomsten na vijf jaar

In de gerandomiseerde, single-blind, multicenter, niet-inferioriteit BIOSCIENCE-studie werden BP SES vergeleken met DP EES bij patiënten met chronische stabiele coronaire hartziekte of acuut coronair syndroom.

De huidige analyse betreft de uiteindelijke uitkomsten na vijf jaar met betrekking tot de primaire klinische uitkomsten van therapiefalen, een samenstelling van cardiale mortaliteit, myocardinfarct van het doelvat en klinisch geïndiceerde revascularisatie van de targetlaesie.

Therapiefalen

2.008 (95%) van de 2.119 gerekruteerde patiënten voltooiden de follow-upperiode van vijf jaar.
Therapiefalen trad op bij:

• 198 patiënten die behandeld waren met BP SES (cumulatieve incidentie 20,2%) en 
• 189 patiënten (18,8%) die behandeld waren met DP EES (rate ratio 1,07; p = 0,487).

De all-cause mortaliteit was significant hoger bij patiënten die werden behandeld met BP SES dan bij degenen die werden behandeld met DP EES (14,1% vs. 10,3%; RR 1,36; p = 0,017). Dit effect werd voornamelijk veroorzaakt door een verschil in niet-cardiovasculaire mortaliteit.

Er werd geen verschil tussen de groepen in cumulatieve incidentie van stenttrombose na vijf jaar gevonden (1,6% in beide groepen; p = 0,950).

Interpretatie

Gezien de hogere all-cause en niet-cardiovasculaire mortaliteit bij patiënten die waren behandeld met BP SES, in vergelijking met degenen die waren behandeld met DP EES, is in de lopende klinische studies een zorgvuldige monitoring vereist.

Referentie:
Pilgrim Th, Piccolo R, Heg D, et al. Ultrathin-strut, biodegradable-polymer, sirolimus-eluting stents versus thin-strut, durable-polymer, everolimus-eluting stents for percutaneous coronary revascularisation: 5-year outcomes of the BIOSCIENCE randomised trial. Lancet. 2018 August 27. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31715-X.

 


Reacties (0)
(Advertentie)