Geplaatst op 14 september 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Waar de dermatoloog op moet letten bij migranten

Waar de dermatoloog op moet letten bij migranten

Met 22 miljoen niet-Europese burgers maken migranten sinds 1 januari 2017 4,2% van de Europese bevolking uit. Vanuit vluchtelingsituaties brengen zij huid- en infectieziekten mee die specifieke aandacht vragen. Daarnaast moet de dermatoloog zich trainen in het herkennen van signalen van marteling.

 

Specifieke aandoeningen

Automutilatie van genitaliën, onbehandelde basaalcelcarcinomen, Leishmaniasis, infectieziekten als TBC en seksueel overdraagbare aandoeningen: dermatoloog Valeska Padovese uit Malta, die de vluchtelingenkampen op Lesbos bezocht, en dermatoloog Aldo Morrone uit Rome die regelmatig vluchtelingen in zijn praktijk ziet, komen het allemaal tegen. “Wees alert op deze aandoeningen als je een patiënt uit een migratieland als Syrië ziet”, adviseren Padovese en Morrone. “En denk bij kinderen ook aan controle op ringwormen, scabiës en bacteriële infecties.”

Barre omstandigheden

“Immigranten komen vaak redelijk gezond binnen, maar de omstandigheden in vluchtelingenkampen zijn niet bevorderlijk voor de gezondheid”, duidt hoogleraar Electra Nicolaidou, verbonden aan de Nationale en Kapodistriane University van Athene de hoge prevalentie. “Ook culturele gebruiken spelen een rol.” Overigens lijkt er, volgens de World Health Organization, geen systematische associatie tussen de import van infectieziekten en migratie. “Wel is de prevalentie van bepaalde aandoeningen hoger.”

Seksuele kwetsbaarheid

Zo is het aandeel bij seksueel overdraagbare aandoeningen opvallend hoger in de statistieken dan die van de autochtone bevolking in Griekenland. Nicolaidou: “Bij gonococcal urethritis is het aandeel van migranten 25% en bij syfilis is het aandeel vrouwen met een migrantenachtergrond zelfs 50%. Bij vroege syfilis zien we ook een oververtegenwoordiging van vrouwen met een migrantenachtergrond, met cijfers die uiteenlopen van 35 tot 65%. Neem hierbij in aanmerking dat het aantal migranten in Griekenland 10% uitmaakt.”

HIV-infecties

Ook bij HIV zijn de cijfers alarmerend. “In 10 EU-landen nemen migranten de helft van alle nieuwe gevallen hiv voor hun rekening. “In Griekenland zien we het percentage per jaar stijgen: in 2015 was het 18%, in 2016 23% en in 2017 29%. Ook hier scoren vrouwen met 50% nog weer hoger. Dat heeft er ook mee te maken dat migranten vaak weinig voorlichting hebben gekregen, en een slechte toegang hebben tot preventie, testen en behandeling.”

Marteling

Tot slot vraagt hoofd van de afdeling Dermatologie van het UZ Brussel Jan Gutermuth aandacht voor tekenen van marteling. “Martelingen laten sporen na: niet alleen op de huid, maar vaak een leven lang: denk aan PTSD, depressie, angst en slaapproblemen. Als dermatologen moeten we daar oog voor krijgen en migranten met een historie van marteling ook weten te herkennen om die de juiste psychologische hulp te bieden. Daarom ben ik begonnen met het ontwikkelen van een trainingsprogramma.”

Nieuwe nomenclatuur

Naast het herkennen van soorten wonden en manieren van verwonding, is ook een meer forensische nomenclatuur nodig om te achterhalen of de littekens ook daadwerkelijk voortkomen uit marteling. “We zullen dit vaker te zien krijgen en daarom is het belangrijk casestudies te verzamelen en ervaringen te delen, zoals tijdens dit soort congressen. Want slachtoffers de juiste hulp bieden, begint met bewustwording en herkenning van patronen.”

Session: Diseases in migrating populations, EADV 2018

Reacties (0)
(Advertentie)