Geplaatst op 15 september 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Zweedse studie: stigmatisering bij psoriasis niet zo ernstig als gedacht

Zweedse studie: stigmatisering bij psoriasis niet zo ernstig als gedacht

Er is al veel bekend en geschreven over de lichamelijke klachten van psoriasis. Over de psychologische last van de ziekte is minder bekend. In het Zweedse Malmö leidde Florence Dalgard een onderzoek naar stigmatisering. Haar voorlopige en opvallende conclusie: het lijkt wel mee te vallen.

 

Aids, vitiligo en lepra zijn bekende voorbeelden van hoe een chronische ziekte kan leiden tot vergaande psychosociale last, stigmatisering en zelfs uitsluiting. Ook is bekend dat huidziekten significant vaker psychologische comorbiditeit met zich meebrengen1, waaronder ook bij psoriasis2. Er is vaak weinig bekend bij de omgeving over de ziekte en dat leidt tot vooroordelen. Stigmatisering kan leiden tot schaamte, discriminatie en een ongelijke behandeling in werk of de maatschappij en vormt een barrière voor sociale participatie3. Gevoelens van stigmatisering kunnen leiden tot depressie. Voorspellers daarvoor zijn een laag opleidingsniveau, zichtbaarheid van de laesies, de duur van de ziekte, of iemand een partner heeft en iemands (pessimistische) persoonlijkheid4,5,6,7,8.

Gevalideerde vragen

In de Zweedse cross-sectionele studie is tussen september 2017 en februari 2018 onderzoek gedaan bij 250 opeenvolgende patiënten met psoriasis, acne en atopische dermatitis en 125 controlepatiënten met een gezonde huid. Zij vulden vragenlijsten in over onder meer hun sociodemografie, negatieve levensgebeurtenissen (om de mate van stress te meten) en klachten als jeuk. De onderzoekers maakten gebruik van gevalideerde vragenlijsten als de EQ-VAS, de Perceived Stigmatization Questionnaire (PSQ) en de Social Comfort Questionnaire (SCQ). Hierin staan stellingen als: mensen vermijden me aan te kijken, mensen vinden me zielig of mensen staren naar mij.

Geen grote verschillen

Ruim 77% van de ondervraagden vulden de enquêtes in. In beide groepen was 47% man en 53% vrouw. Bij de patiënten was de gemiddelde leeftijd 48,3 jaar, in de controlegroep was dit 46 jaar. Het overgrote deel is in Zweden geboren 71% (64% in de controlegroep) en leeft samen met een partner (89% in beide groepen). Op inkomen en opleidingsniveau waren geen grote verschillen tussen beide groepen. Opvallend was dat er geen significante verschillen waren op het gebied van stigmatisering of onvriendelijke bejegening. Alleen op de aspecten ‘staren en verwarde reacties' (4.00 tegenover 2.50) en depressie en angst (1.55 tegenover 1,18) scoorde de patiëntengroep significant hoger. De onderzoekers willen de data nu gaan vergelijken met andere Europese landen.

Referenties
1. Dalgard, F. et al. (2015). The psychological burden of skin disease: a cross-sectional multicenter study among dermatological out-patients in 13 European countries, Journal of Investigative Dermatology.
2. Balieva F, et al. (2016). The burden of common skin diseases assessed with the EQ5D: a European multicenter study in 13 countries, British Journal of Dermatology.
3. Lasalvia A. et al. (2013). Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional survey. Lancet.
4. Sommer et al. (2018) J Dtsch Dermatol
5. Lakuta et al, (2018). Associations between site of skin lesions and depression, social anxiety, body-related emotions and feelings of stigmatization in psoriasis patients, Postdepy Dermatol
6. Ziesiak et al (2018), Psychiat Pol
7. Hawrd et al (2017), Jaad
8. Van Beugen et al (2017), Br J Dermatol

 

 


Reacties (0)
(Advertentie)