Geplaatst op 15 september 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

De invloed van screening en preventie op melanoomincidentie en mortaliteit

De invloed van screening en preventie op melanoomincidentie en mortaliteit

Melanoombehandelingen worden steeds beter. Maar ze zijn ook duur en niet voor iedereen toegankelijk. Wat leveren screening en vroege detectie op? Onderzoeker Alan Geller, verbonden aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health, gaf inzichten hoe de mortaliteitscijfers van melanoom naar beneden te krijgen.

 

Hulpmiddelen

Met 55.000 doden per jaar1 is melanoom de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Voor oudere mannen, met twee of meer mitosen op de hoofdhuid of de rug en een lage sociaaleconomische status is de prognose het slechtst. Het doel is om het aantal doden met 50% omlaag te brengen.
Geller heeft drie instrumenten gedefinieerd die daarvoor cruciaal zijn: educatieprogramma’s om mensen bewust te maken van wat melanoom is en op welke tekenen en symptomen men kan letten. Een tweede hulpmiddel is een grootschalige screening van mensen die nooit eerder onderzocht zijn, met name mannen van middelbare en oudere leeftijd. En een derde sleutel ligt in het trainen van artsen en artsen in opleiding die dagelijks patiënten met huidklachten zien.

Lokale verschillen

Er zijn verschillen tussen Europese landen in secundaire preventie door zelfonderzoek en het zoeken van medische hulp, zo blijkt uit recent Frans onderzoek2. Uit telefonische en online enquêtes onder 19.569 respondenten in heel Europa blijkt dat individuen uit een lagere sociaaleconomische klasse of een lager opleidingsniveau minder kennis hebben van primaire en secundaire preventie. Geller tekent daarbij aan dat het ook uitmaakt of patiënten in een grote stad of het platteland wonen en of er een goede toegang is tot dermatologische zorg. Het verschil tussen mannen en vrouwen kan deels ook worden verklaard omdat mannen vaak pas laat naar de dokter gaan.

Zelfonderzoek

Nodulair melanoom maakt 10 tot 15% uit van alle melanomen en groeit niet altijd snel. In een cross-sectionele analyse heeft Geller onderzocht [3] of huidonderzoek kan leiden tot het sneller opsporen van een nodulair of oppervlakkig melanoom. Van de 685 patiënten in drie landen (gemiddelde leeftijd 56 jaar, 46% vrouw), werd dun melanoom in 437 van de 538 (SSM) opgespoord (81%) en in 40 van de 147 NM-gevallen (27%). Patiënten die regelmatig zelf huidonderzoek deden, hadden meer kans om gediagnosticeerd te worden met een dunner SSM (OR 2.25; 95 CI, 1.16-4.35) en dunner NM (OR, 2,67; 95% CI, 1.05-6.82)3.

Bevolkingsonderzoeken

Grootschalige screeningsonderzoeken laten verschillende uitkomsten zien. Zo laat een grote studie in Duitsland geen verschillen zien in mortaliteit, maar lijken Amerikaanse bevolkingsonderzoeken wel zinvol. Geller vermoedt dat dit te maken kan hebben met het zorgverzekeringsstelsel: mensen die geen zorgverzekering hebben, zouden niet naar de dokter gaan met een plekje dat nu wel vroegtijdig wordt ontdekt in de screening. Bij een basisverzekering ligt de drempel om naar de huisarts of dermatoloog te gaan lager. En ook de geografische afstand speelt mee: op het platteland en in dunbevolkte gebieden is er minder toegang tot dermatologische zorg. Dit zijn zaken om rekening mee te houden bij het opzetten van (gericht) bevolkingsonderzoek.

Wereld gewonnen

Geller sluit af met bemoedigende woorden. Een generatie geleden was de gemiddelde leeftijd om te sterven aan melanoom begin 50, nu is dat 70 jaar. Dat is wellicht toe te schrijven aan de nieuwe generatie medicatie voor stage IV-melanoom, maar waarschijnlijk ook aan tal van andere factoren: het verbod op zonnebankcentra, het antitabaksbeleid dat tot minder rokers heeft geleid en meer aandacht voor preventie en screening.

Referenties
1. Forsea, A.M. (2012). Melanoma incidence and mortality in Europe: New estimates, persistent disparities, British Journal of Dermatology.
2. Seité S., Del Marmol, V. (2017). Public primary and secondary skin cancer prevention, perceptions and knowledge: an international cross-sectional survey, J Eur Acad Dermatol Venereol.
3. Dessinioti, C., Geller, A.C., Stergiopoulou, A., et al. (2018) Association of Skin Examination Behaviors and Thinner Nodular vs Superficial Spreading Melanoma at Diagnosis, JAMA Dermatol.

 

 


Reacties (0)
(Advertentie)