Geplaatst op 16 september 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Late breaking: resultaten van de Nijmeegse CONDOR-studie

Late breaking: resultaten van de Nijmeegse CONDOR-studie

Het afbouwen van de dosis biologicals bij psoriasispatiënten lijkt inferieur aan de standaard van zorg op het gebied van PASI-scores. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de CONDOR-studie die Juul van der Renk van het Radboudumc presenteerde tijdens een late breaking news-sessie. De dosisverlaging leidt echter niet tot grote problemen met aanhoudende flares of kwaliteit van leven.

Effect van afbouwen

De effecten van immuno-onderdrukkende biologicals zijn op lange termijn niet zonder potentiële risico’s. Bovendien zijn de kosten hoog. Stoppen met de behandeling kan leiden tot snelle terugkeer van psoriasis, maar eens strak gecontroleerde dosisreductie kan wellicht leiden tot een lagere cumulatieve blootstelling zonder verlies van controle op de ziekte. In de gerandomiseerde CONDOR-studie is onderzocht of het afbouwen van de dosis biologicals non-inferieur is op de PASI- en DLQI-scores in vergelijking tot de standaardzorg.

Langere intervallen

In de multicenter trial zijn patiënten die een stabiele dosis etanercept, adalimumab of ustekinumab gebruiken en een stabiele lage ziekteactiviteit hebben (PASI≤5 en DLQI≤5), 1:1 gerandomiseerd naar dosisreductie of standaardzorg. In de groep wiens dosis werd afgebouwd, werden de behandelingsintervallen stapsgewijs verlengd door de oorspronkelijke behandelinterval eerst met een factor 1,5 en daarna met een factor 2 te vermenigvuldigen. De PASI en DLQI-scores werden elke drie maanden gemeten. Wanneer deze metingen een flare lieten zien (PASI>5 en/ of DLQI>5), werd de behandeling aangepast naar de voorgaande effectieve dosis.

Strikte marges

De primaire uitkomstmaat was het aantonen non-inferioriteit (marge 0,5) van PASI op 12 maanden. Secundaire uitkomstmaten waren het aantal (aanhoudende) ziekte-oplevingen, ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven, antidrug-antilichamen (ADA), kosteneffectiviteit en ernstige bijwerkingen. In totaal zijn 120 patiënten gerandomiseerd. In de groep met een gereduceerde dosis was de gemiddelde PASI-score op 12 maanden van 3.4±1.8 (SD) en bij de standaardzorg-groep was dit 2.2±1.7. Het gemiddelde verschil (gecorrigeerd voor baseline) was 1.1 [CI 95% 0.574;1.722]. Dit betekent dat dosisreductie inferieur is aan standaardzorg met betrekking tot de gemiddelde PASI. Dit kan echter te wijten zijn aan de strikte marge (NI 0,5).

Vervolgonderzoek

De gemiddelde DLQI-scores waren niet significant anders. Er was ook geen significant verschil in aanhoudende flares en er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld. Na 12 maanden gebruikten 36 patiënten (68%) nog steeds een lagere dosis. Verder onderzoek moet uitwijzen op welke manier het mogelijk is de dosis bij individuele patiënten te verlagen. In het vervolgonderzoek CONDOR-X kijken de onderzoekers naar de follow-up op lange termijn, de serumlevels van de ADA-formaties en de kosteneffectiviteit.

Atalay S., Van Den Reek J., Van Vugt L., Kooijmans-Otero M., Njoo M.D., Mommers J.N., Ossenkoppele P., Koetsier M., Berends M.A.M., Van De Kerkhof P.C.M., Den Broeder A., Kievit W., De Jong W. Results of the first randomized controlled trial on tight controlled dose reduction of biologicals compared with usual care in psoriasis patients: the CONDOR study. EADV 2018, abstract D3T01.1K.

Reacties (0)
(Advertentie)