Geplaatst op 16 september 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Late breaking: Veel onwetendheid over psoriasis en zwangerschap

Late breaking: Veel onwetendheid over psoriasis en zwangerschap

Van alle psoriasispatiënten in Frankrijk is 26,21% een vrouw tussen de 18 en 45 jaar oud. Maar slechts een derde van de Franse dermatologen kent de aanbevelingen voor vrouwen in de leeftijd dat zij kinderen kunnen baren, blijkt uit een late breaking news-sessie. De studie onderstreept het belang van consensus, kennis en eenduidigheid op het gebied van psoriasis en zwangerschap.

Zorgen

De prevalentie van psoriasis onder vrouwen tussen de 18 en 45 jaar is 4,69% (726.000 Franse vrouwen, INSEE extrapolatie). De zorgen die zij hebben over hun huidziekte en hoe dermatologen daarnaar kijken, zijn echter nog nooit in kaart gebracht. Als onderdeel van de de Objective Peau-studie ontvingen 361 Franse dermatologen een enquête per e-mail, waar 142 van hen op 5 juni op had gereageerd. Van de respondenten werkt 50% van de respondenten in een ziekenhuis en de andere helft in een privékliniek; 63% van alle respondenten is vrouw. Gemiddeld hadden de dermatologen elf jaar werkervaring.

Impact op seksualiteit

In de laatste drie maanden maakten vrouwen tussen de 18 en 45 jaar gemiddeld 28,6% van de praktijkpopulatie uit. Van de dermatologen geeft 19,8% aan systematisch de impact van psoriasis op seksualiteit te bespreken (14,9% van de mannelijke dermatologen tegenover 22,5% van de vrouwelijke dermatologen. Bij het diagnosticeren van psoriasis bij jonge vrouwen geeft 83,1% van de dermatologen aan een kinderwens op korte termijn te bespreken. Maar meestal (66,9%) moet de patiënt zelf vragen of de behandeling voor psoriasis verenigbaar is met een zwangerschap.

Veel onwetendheid

Ongeplande zwangerschappen maken deel uit van de dagelijkse praktijk, meldt 46% van de mannelijke en 29% van de vrouwelijke dermatologen. Hoe zij daarop reageren, hangt af van de behandeling (65,5%) en de follow-up, of is reden om de gynaecoloog te betrekken (8%) om tot een gezamenlijk besluit te komen. Het eerste trimester vinden de meeste dermatologen (54%) het meest risicovol, terwijl dit niet de enige risicovolle periode is. Opvallend is verder dat slechts 28% van de dermatologen de richtlijnen en aanbevelingen kent over psoriasis en zwangerschap, en van hen maar 21% vindt dat die aan hun verwachtingen voldoen. De onderzoekers benadrukken dan ook het belang van kennis, consensus en eenduidige antwoorden op het gebied van psoriasis en zwangerschap.

Maccari F., Fougerousse A.C., Cassius C., Frumholtz L., Hurabielle Ch., Esteve E., Parrier J., Charles T. Psoriasis and Pregnancy: Cross-views between the viewpoint of the dermatologist and the concern of patient: First results of the GESTA-PSO study. EADV, abstract D3T01.1D.

 


Reacties (0)
(Advertentie)