Geplaatst op 18 september 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Tripeltherapie verbetert kwaliteit van leven COPD-patiënten

Tripeltherapie verbetert kwaliteit van leven COPD-patiënten

Een aanvullende analyse van de gegevens over kwaliteit van leven uit de TRIBUTE-studie laat zien dat toedienen van tripeltherapie bij patiënten met matig tot ernstige COPD zowel overall als op verschillende domeinen een significante verbetering van kwaliteit van leven geeft.

 

De TRIBUTE-studie was een 52 weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde studie onder 1532 symptomatische COPD-patiënten. De resultaten van deze studie lieten zien dat een dosisaerosol met beclometason/formoterol/glycopyrronium significant betere resultaten gaf in het verminderen van matig tot ernstige exacerbaties in vergelijking met een poederinhalator met indacaterol/glycopyrronium.1
Tijdens deze studie is ook de St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) afgenomen. Deze meet de mate van beperking bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten bij mensen met COPD. Ook de aspecten, die het leven het meest beïnvloeden worden in kaart gebracht. De SGRQ is een gestandaardiseerd ziektespecifiek meetinstrument. Het geeft informatie over de volgende drie domeinen: symptomen, psychosociale impact en activiteit.

Verbetering op alle domeinen

In de primaire analyse hadden de patiënten met tripeltherapie een significante verbetering van de SQRQ-scores, overall en op alle onderzoekslocaties (p ≤ 0,013). Tijdens het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society presenteerde de Italiaanse onderzoeker Fabbri de resultaten van de secundaire analyse van de SGRQ-domeinscores.2 De resultaten zijn weergegeven in de figuur.

Figuur. Verschillen in SGRQ-scores tussen de twee behandelgroepen voor de verschillende domeinen

ERS2_figuur7.1.JPG

Referenties
1. Papi A, Vestbo J, Fabbri L, et al. Extrafine inhaled triple therapy versus dual bronchodilator therapy in chronic obstructive pulmonary disease (TRIBUTE): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet. 2018;391:1076-84.
2. Fabbri L, Singh D, Valente I, Alessandro Guasconi, et al. Extrafine single inhaler triple therapy improves quality of life in COPD. Analysis of SGRQ subdomains of the TRIBUTE Study. ERS 2018, Parijs. Sessie 244; OA2131.

 


Reacties (0)
(Advertentie)