Geplaatst op 19 september 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Effect van roken op kwaliteit van leven en slaap

Effect van roken op kwaliteit van leven en slaap

Roken is een bekende risicofactor voor een groot aantal chronische aandoeningen. Op het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society werden resultaten gepresenteerd van een Portugese prospectieve studie naar het effect van roken op de kwaliteit van leven en de kwaliteit van slaap.


Aan deze studie namen 70 medewerkers van het Egas Moniz Hospital deel (artsen, verpleegkundigen, zorgassistenten en administratief personeel). Er bestaan diverse vragenlijsten om de kwaliteit van leven en van slaap te meten: World Health Organization Quality of Life Instruments (WHOQOL-BREF), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) en de Epworth Sleepiness Scale (ESS). 25 medewerkers waren rokers, 10 waren ex-rokers (samen groep A) en 35 medewerkers hadden nooit gerookt (groep B).

Slaapkwaliteit en slaperigheid

Er werd geen verschil in kwaliteit van leven gemeten met de WHOQOL-BREF tussen de beide groepen. PSQI-scores lieten zien dat groep B een beter slaapkwaliteit had. Ook was de ESS-score beter in groep B wat betreft slaperigheid overdag. De resultaten staan weergegeven in de tabel.

Tabel. Scores van WHOQOL-BREF, PSQI en ESS voor groep A en groep B.

tabel1-2

  

Referentie
Barata C, Rosa R, Oliveira I, et al. Impact of smoking in quality of life and sleep: a prospective study. ERS 2018, Parijs. Sessie 123; PA1256.

 

 


Reacties (0)




(Advertentie)