Geplaatst op 19 september 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Gesprek met verpleegkundige verbetert communicatie over einde-leven-zorg

Gesprek met verpleegkundige verbetert communicatie over einde-leven-zorg

Bij patiënten met vergevorderde COPD is onderzoek gedaan naar het effect van een gesprek met een verpleegkundige over de einde-leven-zorg. Een dergelijk gesprek bleek de arts-patiëntcommunicatie over dit onderwerp aanzienlijk te verbeteren zonder stress te geven bij de patiënt en naasten.

Het is niet erg gebruikelijk dat arts en patiënt vooraf spreken over de zorg die nodig is rondom het einde van het leven. In een multicenter cluster randomized controlled trial is onderzocht of een gesprek met een verpleegkundige over einde-leven-zorg de communicatie tussen arts en patiënt kan verbeteren. In het totaal werden 165 patiënten geïncludeerd in deze studie. De interventiegroep (n = 89) kreeg een sessie van anderhalf uur met een verpleegkundige over het regelen van zorg rondom het einde van het leven.

Angst en depressie

De kwaliteit van de communicatie tussen arts en patiënt rondom einde-leven-zorg was significant verbeterd in de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep (p = 0,001). De sessie met de verpleegkundige was geassocieerd met het plaatsvinden van een gesprek over einde-leven-zorg tussen de arts en de patiënt binnen 6 maanden (p = 0,003). Bij follow-up bleek dat gevoelens van angst significant lager waren bij de naasten van de interventiegroep, vergeleken met de naasten van de controlegroep (p = 0,02). Gevoelens van angst bij patiënten was vergelijkbaar in de interventie- en controlegroep, evenals symptomen van depressie bij patiënten en naasten.

Referentie
Houben C, Spruit M, Luyten H, et al. A cluster-randomized trial of a nurse-led advance care planning session in patients with COPD and their loved ones. ERS 2018, Parijs. Sessie 532; OA 5194.

Reacties (0)
(Advertentie)