Geplaatst op 27 september 2018 door: Onbekend | 0 reacties |

Overleving NSCLC bij vrouwen aanzienlijk gunstiger

Overleving NSCLC bij vrouwen aanzienlijk gunstiger

Resultaten van een prospectieve studie laten zien dat de totale overleving (OS) aanzienlijk gunstiger is bij vrouwen die worden gediagnosticeerd met NSCLC dan bij mannen, ongeacht de analysemethode of het model dat wordt gebruikt, en ook ongeacht roken in de geschiedenis of enige andere factor.


Sekseverschillen in susceptibiliteit, tumorbiologie en overleving bij NSCLC zijn altijd retrospectief onderzocht. Het is voor het eerst dat deze verschillen in een omvangrijke prospectieve studie zijn bekeken.

De resultaten van deze zogeheten SWOG S0424-studie werden gepresenteerd door dr. K. Albein (Chicago, VS), die de studie leidde. Haar team had vier cohorten samengesteld: vrouwen (F), mannen (M), (voormalige of huidige) rokers (ES) en patiënten die nooit hadden gerookt (NS) met pas gediagnosticeerde NSCLC in stadium I, II of III. Via een vragenlijst werden gegevens verzameld over onder meer demografie, blootstelling (tabak, omgeving, hormonen), ziektestadium, behandeling en totale overleving. Tumorweefsel werd getest op EGFR-, RAS- en p53-mutaties. Ook werd de oestrogeenreceptor (ER-)alfa en bèta gemeten.

De deelnemers werden vijf jaar lang of tot hun overlijden gevolgd. Het aantal evalueerbare vrouwen en mannen dat rookte/had gerookt (FES en MES) was resp. 337 en 383; het aantal vrouwen en mannen dat nooit had gerookt (FNS en MNS) was 188 en 49. De vier cohorten vertoonden significante verschillen in demografie, tumorstadium, histologie, mutatieprofiel, ER-expressie, blootstelling en leefstijlfactoren. De OS na vijf jaar was bij FNS 73%, bij FES 69%, bij MNS 58% en bij MES 52%. Er bleef sprake van een aanzienlijk betere OS bij vrouwen na correctie voor andere factoren. Hormonale invloed (aanhoudende associatie van ER-expressie met OS) was een op zich staande significante factor. Dr. Albein stelde dat gerandomiseerde studies zouden moeten stratificeren naar geslacht. “Ook moet de relatief gunstige overleving bij vrouwen verder worden onderzocht.”

Referentie
Albain KS, et al. Case-Series Study in Ever- and Never-Smoking Females and Males with NSCLC: Exposures, Tumor Factors, Biology and Survival (SWOG S0424). IASLC 2018, abstract OA06.01.
Trefwoorden

Reacties (0)
(Advertentie)