Geplaatst op 27 september 2018 door: Onbekend | 0 reacties |

Brigatinib versus crizotinib bij gevorderde ALK+ NSCLC

Brigatinib versus crizotinib bij gevorderde ALK+ NSCLC

Bij patiënten met ALK-positieve NSCLC die nog niet eerder een ALK-remmer hadden gekregen, was de progressievrije overleving (PFS) significant langer bij gebruik van brigatinib dan van crizotinib. Dit blijkt uit de eerste interimanalyse van de open-label fase III-studie ALTA-1L.


Deelnemers waren patiënten met ALK-positieve NSCLC in stadium IIIB/IV. Ze hadden een ECOG performance status (ECOG PS) van 0-2, hadden hooguit één eerdere systemische therapie voor plaatselijk gevorderde/gemetastaseerde NSCLC gekregen, en waren ALK-remmernaïef. In totaal 25 deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar brigatinib eenmaal daags 180 mg of crizotinib 250 mg tweemaal daags. De mediane follow-up bij deze eerste interimanalyse was 11 en 9,3 maanden in resp. de brigatinib- en de crizotinib-groep.

Het geschatte percentage deelnemers dat na 12 maanden nog vrij was van progressie – het primaire eindpunt – was hoger in de brigatinib- dan in de crizotinib-groep: 67% (95%-BI: 56-75) versus 43% (32-53). Daarmee was de HR voor ziekteprogressie of overlijden 0,49 (0,33-0,74; p < 0,001). De bevestigde objectieve respons bedroeg 71% bij brigatinib en 60% bij crizotinib. De bevestigde intracraniële respons bij patiënten met meetbare laesies was respectievelijk 78 en 29%. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

Eerste onderzoeker dr. R. Camidge (Denver, VS) zei dat de resultaten van de ALTA-1L-studie laten zien dat brigatinib op weg is een eerstelijnsbehandeloptie voor ALK+ NSCLC te worden. “Zelfs na een korte follow-up blijkt brigatinib al duidelijk effectiever te zijn dan crizotinib.” Hij voegde hieraan toe dat dit verschil in belangrijke mate voor rekening komt van het effect van brigatinib op hersenmetastasen.

Referentie
Camidge R, et al. Brigatinib vs crizotinib in patients with ALK inhibitor-naive advanced ALK+ NSCLC: first report of a phase 3 trial (ALTA-1L). IASLC 2018, abstract PL02.03.
Trefwoorden

Reacties (0)
(Advertentie)