Geplaatst op 27 september 2018 door: Onbekend | 0 reacties |

Managen van de voedingsstatus van groot belang bij NSCLC

Managen van de voedingsstatus van groot belang bij NSCLC

Gewichtsverlies is een veelvoorkomend verschijnsel bij longkankerpatiënten, zeker als ze radicale radiotherapie ontvangen, en heeft een negatieve impact op klinische en patiëntgerelateerde uitkomsten. Intensieve, op de individuele patiënt gerichte counseling over voeding is het meest effectief, aldus dr. R. White uit Londen.

Veelvoorkomende bijwerkingen van radiotherapie met of zonder chemotherapie als behandeling van NSCLC zijn anorexia, oesofagitis, vermoeidheid en kortademigheid, die allemaal van invloed kunnen zijn op de voedingsstatus. Een derde van alle longkankerpatiënten die radiotherapie krijgen, krijgt te maken met gewichtsverlies (< 5%), terwijl eveneens een derde deel voor aanvang van de radiotherapie al ondervoed is. Ook na de behandeling blijft het gewicht vaak afnemen. Er is uitgebreid bewijs voor de negatieve impact van gewichtsverlies en ondervoeding op de patiënt en op de klinische uitkomsten van onder meer chemoradiotherapie.

Dr. White stelde dat het bewijs voor strategieën om gewichtsverlies en ondervoeding bij longkanker te voorkomen, beperkt is. Mogelijk is er een rol voor enterale voeding bij ernstige oesofagitis. Bij andere soorten kanker is vooral intensieve, op de individuele patiënt gerichte counseling over voeding effectief gebleken. Bij longkankerpatiënten resulteerde dit in grotere tevredenheid over de voedinggerelateerde zorg, een toename van het gewicht en van de vetvrije massa, en van betere scores op de domeinen fysiek en functioneel welbevinden.

Als take-home message zei White onder meer dat het van groot belang is de voedingsstatus voor en tijdens radicale radiotherapie te evalueren; dat begeleiding op het gebied van voeding zo vroeg mogelijk moet beginnen, liefst door het inschakelen van een diëtist of iemand anders met relevante expertise; en dat de impact van een diëtist bij longkankerpatiënten (net als bij met name patiënten met hoofd-halskanker en met oesofaguskanker) een significante impact kan hebben die de investering waard is.

Referentie
White R. Nutritional Management During Radical Radiotherapy. IASLC 2018, abstract MS30.05.
Trefwoorden

Reacties (0)
(Advertentie)