Geplaatst op 27 september 2018 door: Onbekend | 0 reacties |

Entinostat + pembrolizumab bij gevorderde NSCLC

Entinostat + pembrolizumab bij gevorderde NSCLC

Entinostat (ENT) in combinatie met pembrolizumab (PEMBRO) heeft in een fase II-studie antitumoractiviteit laten zien met een acceptabele veiligheid bij patiënten met NSCLC die progressie hebben vertoond op eerdere PD-(L)1-remmers. Nog niet afgeronde analyses wijzen mogelijk de weg naar effectieve patiëntselectie.


Voor patiënten die progressie vertonen na behandeling met PD-(L)1-remmers zijn er weinig opties.

Remming van histone deacetylase (HDAC) kan mogelijk resistentie voor PD-(L)1-remmers helpen omzeilen. Daarom is in de zogeheten ENCORE-601-trial de combinatie getest van de klasse I selectieve HDAC-remmer ENT met PEMBRO bij NSCLC-patiënten die al eerder behandeld waren met een PD-(L)1-remmer.

De interimresultaten van deze fase II-trial werden gepresenteerd. Patiënten kwamen in aanmerking voor deelname ongeacht histologie of PD-L1-expressie. Ze werden behandeld met wekelijks ENT 5 mg oraal en om de drie weken PEMBRO 200 mg intraveneus. Het primaire eindpunt was objectieve respons (ORR). Van 57 patiënten werden tussentijdse resultaten gepresenteerd; er worden in totaal 70 deelnemers geworven.

ENT + PEMBRO resulteerde in een ORR bij zes van 57 patiënten (11%). Van 49 deelnemers bij wie na baseline tumormetingen waren verricht, had 47% ten minste enige tumorreductie. De mediane responsduur van ENT + PEMBRO was vijf maanden; de langste respons die werd gezien duurde ruim 14 maanden. Van de zes responders waren er bij aanvang van de studie vier PD-L1-negatief. Respons was geassocieerd met een hogere mediane spiegel van perifere klassieke monocyten (CD14+CD16-HLA-DRhi) op baseline. Deze maakten bij responders 16,9% van alle levende perifere mononucleaire bloedcellen (PBMC’s) uit, vergeleken met 8,2% bij niet-responders. Vijf deelnemers (8,8%) hadden aan immuniteit gerelateerde bijwerkingen graad III/IV (twee gevallen van zowel pneumonitis als colitis, één geval van hyperthyroïdie). Daarnaast hadden 19 deelnemers (33,3%) andere bijwerkingen graad III/IV; alleen vermoeidheid, anemie, hypofosfatemie en hyponatremie kwamen bij meer dan één patiënt voor.

Referentie
Hellmann MD, et al. Efficacy/Safety of Entinostat (ENT) and Pembrolizumab (PEMBRO) in NSCLC Patients Previously Treated with Anti-PD-(L)1 Therapy. IASLC 2018, abstract OA05.01.
Trefwoorden

Reacties (0)
(Advertentie)