Geplaatst op 2 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Ultra-rapid insuline lispro (URLi) verlaagt postprandiale glucosewaarden

Ultra-rapid insuline lispro (URLi) verlaagt postprandiale glucosewaarden

Ultra-rapid insuline lispro (bekend als LY900014) is een relatief nieuwe speler in de markt van ultrasnelwerkende insulines. URLi heeft een interessant werkingsmechanisme en toont hoopgevende resultaten als het wordt ingezet als maaltijdinsuline. Dit blijkt uit de studieresultaten die op 2 oktober 2018 zijn gepresenteerd tijdens de 54ste EASD Scientific Sessions in Berlijn.

In een tweeledig gerandomiseerde dubbelblinde fase -1b-studie is het werkingsprofiel – de farmacokinetiek (PK) en glucodynamische respons (GD) – van URLi vergeleken met dat van insuline lispro (Humalog®).

Studieopzet

Dertig type-1-diabetespatiënten kregen de insulines toegediend als maaltijdinsuline. Het onderzoek was tweeledig:
• In deel A is een 6-perioden cross-overdesign gebruikt om de veiligheid te evalueren en een vergelijking te maken tussen PK en postprandiale glucoserespons na een mixed-meal tolerantietest (MMTT). Patiënten kregen dezelfde geïndividualiseerde doses URLi of lispro op verschillende intervalmomenten toegediend: 15 minuten van tevoren, direct voor of 15 minuten na MMTT (-15, 0, +15 minuten).
• In deel B zijn gedurende twee weken de veiligheid, PK en PD (farmacodynamiek) geëvalueerd in een parallel design. De patiënten kregen URLi of lispro dagelijks toegediend vlak voor de maaltijd. Voorafgaand aan de test werd de plasmaglucose op 7.0 mmol/l gestabiliseerd.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat URLi de postprandiale bloedglucosewaarden helpt verbeteren. In deel A verlaagde URLi de glucose-excursie ongeacht het moment van toediening. Voor de eerste twee uur (?AUC 0-2 uur) verlaagde URLi de glucose-excursie met 103% (p = 0.008), 39% (p = 0.031), en 16% (p = 0.096). Over de totale periode van 5 uur (?AUC 0-5 uur) verlaagde URLi de glucose-excursie met 40% (p = NS), 44% (p = 0.097) en 42% (p = 0.026)) vergeleken met insuline lispro (significance level = 0.1).

Minder hypoglykemieën

De PK- en PD-profielen bleven gelijk na 2 weken poliklinische toediening (deel B). Het aantal hypoglykemieën was vergelijkbaar tussen de behandelingen tijdens MMTT. Gedurende de 2 weken was het aantal hypoglykemieën aanzienlijk lager voor URLi in vergelijking met insuline lispro. Er werden geen relevante verschillen in lokale tolerantie gezien.

Klinische praktijk

Positieve resultaten uit het fase 1-onderzoek ondersteunden het idee om LY900014 verder te ontwikkelen als een ultrasnelwerkende maaltijdinsuline voor diabetespatiënten. Nu blijkt dat dit geslaagd te noemen is. Het belang voor de klinische praktijk is: hoe lager de postprandiale glucose excursies, hoe kleiner het potentiële risico op (laat optredende) hypoglykemieën.

 

figuur 4.1


Reacties (0)
(Advertentie)