Geplaatst op 2 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Minder progressie UACR met lixisenatide

Minder progressie UACR met lixisenatide

Dit bleek uit de post hoc-analyse van de ELIXA cardiovasculaire uitkomst trial met de kortwerkende GLP-1-receptoragonist lixisenatide. De nieuwe data zijn 2 oktober 2018 gepresenteerd tijdens de 54ste EASD Scientific Sessions in Berlijn en werden gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology.

In 2015 bleek uit de ELIXA-trial (Evaluation of Lixisenatide in Acute Coronary Syndrome) dat lixisenatide voldeed aan de criteria van non-inferioriteit ten opzichte van placebo voor de cardiovasculaire eindpunten hartaanval, hartinfarct, hersenbloeding en ziekenhuisopname voor angina pectoris in type 2-diabetespatiënten die < 180 dagen voor randomisatie een acuut coronair syndroom hadden doorgemaakt. Er werd een klein voordeel van lixisenatide op albuminurieprogressie in de gehele groep gezien, maar over de langetermijneffecten wat betreft nierfunctie konden toen nog geen uitspraken worden gedaan.

Post hoc-analyse

In een post hoc-analyse van 25 maanden is in 6068 type 2-diabetespatiënten met een voorgeschiedenis van cardiovasculaire aandoeningen gekeken naar de effecten van lixisenatide versus placebo op de UACR (urine albumine:creatinine ratio) en het beloop van de nierfunctie over de tijd, gestratificeerd naar albuminuriestatus voor randomisatie (normoalbuminurie [UACR < 30 mg/g], microalbuminurie [UACR 30-300 mg/g] en macroalbuminurie [> 300 mg/g]). De geschatte nierfunctie (eGFR) en UACR werden herhaaldelijk gemeten tot week 108.

Na 108 weken bleek dat met lixisenatide de progressie in UACR trager was dan met placebo, met name in patiënten met macroalbuminurie en, in mindere mate, microalbuminurie op baseline. Het verschil tussen baseline UACR en na behandeling was significant (p = 0.0174) en was onafhankelijk van baseline of veranderingen in HbA1c over de tijd. Overall en gestratificeerd voor baseline albuminurie was er geen significant verschil wat betreft eGFR beloop over de tijd tussen lixisenatide en placebo.

Hoopgevende resultaten

Hoewel het gaat om een exploratieve analyse van een grote studie, zijn de resultaten van deze studie volgens de auteurs hoopgevend voor de toekomst. Diabetische nierziekte, gedefinieerd als albuminurie en/of een verminderde nierfunctie veroorzaakt door diabetes, treft 20-40% van de patiënten met type 2 diabetes. Ondanks multifactoriële interventies in de kliniek met leefstijladviezen en farmacologische controle van renale risicofactoren zoals hyperglykemie en hypertensie, is diabetische nierziekte de belangrijkste oorzaak van eindstadium nierfalen in de wereld. De huidige studie, samengenomen met de eerdere resultaten uit LEADER (liralgutide) en SUSTAIN-6 (semaglutide), suggereren dat GLP-1-receptoragonisten renoprotectief zouden kunnen zijn als aanvulling op huidige standaard van behandeling.

Renoprotectief effect

Op basis van de analyse kan vastgesteld worden dat lixisenatide niet alleen veilig is wat betreft cardiovasculaire events (het primaire eindpunt van de ELIXA-studie, gepubliceerd in 2015), maar ook een beschermend effect lijkt te hebben op de nieren, met name in patiënten met macroalbuminurie.
“Naast de recente positieve effecten van SGLT-2-remmers op renale eindpunten in type 2-diabetespatiënten met een hoog cardiorenaal risico, suggereren de huidige resultaten dat ook GLP-1-receptoragonisten een renoprotectief effect kunnen hebben in met name patiënten met albuminurie, onafhankelijk van hun glucoseverlagende capaciteit,” zegt Marcel Muskiet, arts-onderzoeker aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en eerste auteur van de renale analyse in de ELIXA-studie. “Onze resultaten zijn exploratief en post-hoc, dus voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie ervan. Langetermijnstudies die specifiek het effect van GLP-1-receptoragonisten vaststellen op met name harde renale eindpunten (b.v. eindstadium nierfalen of verdubbeling van serum creatinine), zijn nodig om meer definitieve conclusies te trekken.”

 

figuur 2.1


Reacties (0)
(Advertentie)