Geplaatst op 2 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Betere uitkomsten insuline glargine 300 ml/E wanneer patiënten zelf insulinedosis titreren

Betere uitkomsten insuline glargine 300 ml/E wanneer patiënten zelf insulinedosis titreren

Verbetert het HbA1c wanneer patiënten zelf de dosis basale insuline titreren? In de TAKE CONTROL-studie is aangetoond dat dit het geval is met insuline glargine 300 ml/E. De resultaten zijn op 2 oktober 2018 gepresenteerd op de 54ste EASD Scientific Sessions in Berlijn.

Studieopzet

In de TAKE CONTROL-studie zijn in totaal 631 patiënten gerandomiseerd naar ofwel zelf titreren (verder genoemd ‘patiëntgecontroleerde groep’), of door de arts of diabetesverpleegkundige (‘artsgecontroleerde groep’). Gekeken is naar de veiligheid en effectiviteit van beide manieren. De baseline patiëntkarakteristieken waren vergelijkbaar.

Met een vrij eenvoudig schema hebben type 2-diabetespatiënten uit 10 Europese landen 24 weken lang zelfstandig de dosis insuline glargine 300 ml/E getitreerd. Bij een nuchtere waarde > 7.2 mmol/l spoten zij 3 eenheden meer, bij een nuchtere waarde < 4.4 mmol/l spoten zij 3 eenheden minder.

Resultaten

Het aantal patiënten dat een nuchtere bloedglucosewaarde behaalde tussen de 4.4-7.2 mmol/l, zonder bevestigde (<3.0 mmol/l) of ernstige hypoglykemieën was 67% in de patiëntgecontroleerde groep en 58% in de groep waar de arts titreerde (p = 0.0187). Respectievelijk 31.2% en 23.7% behaalde een HbA1c <53 mmol/mol (p = 0.0269).

In beide groepen daalde de diabetesdistress gemeten met een vragenlijst in gelijke mate vanaf de baseline tot week 24: -0.24 (95% CI: -0.32 tot -0.15) in de patiëntgecontroleerde groep en -0.16 (-0.25 tot -0.08) in de artsgecontroleerde groep (verschil: -0.07 [-0.19 tot 0.04]). In de artsgecontroleerde groep was er een niet-significant hogere frequentie van diabetesdistress (gemiddeld ≥ 3) bij 24 weken (12.2% versus 8.5% in de patiëntgecontroleerde groep).

In beide groepen nam de mate van zelfmanagement ofwel ‘diabetes empowerment’ toe. In de patiëntgecontroleerde groep met 0.19 [0.14 tot 0.24] versus 0.12 [0.07 tot 0.17]) in de artsgecontroleerde groep (verschil van gemiddeld 0.07 [0.00 tot 0.14]).

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat patiënten een betere glykemische controle behalen wanneer zij zelf de dosis insuline glargine 300 E/ml titreren, zonder dat extra hypoglykemieën optreden. Bovendien ervaren de patiënten minder diabetesdistress. Mogelijk is dit ook het geval bij andere langwerkende insulines.

Over insuline glargine 300 E/ml
De driemaal grotere concentratie van insuline glargine 300 E/ml zorgt voor een meer geleidelijke afgifte in het lichaam, wat het risico op (met name nachtelijke) hypoglykemieën vermindert.


Reacties (0)
(Advertentie)