Geplaatst op 4 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Mogelijk verband tussen hypoglykemieën en mortaliteit bij ouderen met dementie

Mogelijk verband tussen hypoglykemieën en mortaliteit bij ouderen met dementie

Niet alleen hyperglykemieën zijn schadelijk op de lange(re) termijn, ook hypoglykemieën. Daar is meer en meer aandacht voor. Niet eerder is naar de consequenties gekeken in specifieke patiëntengroepen. In een Engelse studie is onderzocht wat het verband is tussen hypoglykemieën en algehele mortaliteit bij oudere diabetespatiënten met dementie.1

Hypoglykemieën verhogen het risico op cardiovasculaire events en mortaliteit, zo bleek opnieuw uit recente studies. In een retrospectieve cohortstudie in 19.995 Engelse diabetespatiënten met en zonder dementie is onderzocht wat het verband is tussen hypoglykemieën en algehele mortaliteit bij oudere diabetespatiënten (> 65 jaar) met dementie. Data zijn gebruikt uit de periode april 1997-maart 2016. De resultaten zijn gepresenteerd op 4 oktober 2018 tijdens de 54ste EASD Scientific Sessions in Berlijn.

Voor deze studie zijn drie cohorten opgezet:

  • cohort 1: patiënten met dementie en diabetes zonder episodes met hypoglykemieën;
  • cohort 2: patiënten met dementie en diabetes vanaf de eerste hypoglykemie;
  • cohort 3: patiënten met diabetes vanaf de eerste hypoglykemie zonder dementie.

Hypoglykemieën en mortaliteit

Allereerst is gekeken of het wel of niet optreden van hypoglykemieën samenhangt met mortaliteit in patiënten met dementie en diabetes (cohort 1 versus cohort 2).

Vervolgens is gekeken of er een verband is tussen hypoglykemieën en mortaliteit in patiënten met dementie en diabetes, afgezet tegen mensen met diabetes maar zonder dementie (cohort 2 versus cohort 3).

Wat bleek? Er bestaat zeker een verband tussen hypoglykemieën met verhoogde mortaliteit als gevolg in patiënten met diabetes en dementie (cohort 2). In onderstaande tabel staat het aantal sterfgevallen tijdens de follow-upperiode. De hazard ratio en 95% confidence intervals (CI) voor het verband tussen hypoglykemieën en daaropvolgende mortaliteit zijn bepaald met de Cox proportional hazard regression models, rekening houdend met leeftijd, geslacht, sociaaldemografische factoren en medicatie.

Negatief effect hypoglykemieën

De consequenties van hypoglykemieën zijn ernstig in oudere mensen met diabetes en dementie. Het negatieve effect van hypoglykemieën is groter in mensen met dementie dan in mensen met diabetes zonder dementie. Gezien de toenemende vergrijzing en het toenemend aantal oudere diabetespatiënten is het van belang alert te zijn op goede diabeteszorg met zo min mogelijk hypoglykemieën voor de kwetsbare groep demente ouderen met diabetes.

Referenties
1. Hypoglycaemia and risk of all-cause mortality in people with dementia and diabetes: a cohort study. K. Mattishent1, K. Richardson2, G. Savva3, K. Dhatariya4, C. Fox1, Y. Loke11Norwich Medical School, Norwich, UK, 2School of Health Sciences, Norwich, UK, 3Quadram Institute Bioscience, Norwich, UK, 4Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust, Norwich, UK.

Reacties (0)
(Advertentie)