Geplaatst op 4 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Stopt de ontwikkeling van type 2-diabetes met een dieetpil?

Stopt de ontwikkeling van type 2-diabetes met een dieetpil?

Een pil die het hongergevoel afremt, het risico verlaagt op zowel de ontwikkeling van diabetes als op diabetesgerelateerde niercomplicaties in patiënten met overgewicht en obesitas. Zo werd het middel lorcaserin op 4 oktober 2018 gepresenteerd tijdens het 54ste EASD Scientific Sessions in Berlijn. Gelijktijdig zijn de onderzoeksresultaten van de CAMELLIA-TIMI 61 online gepubliceerd in The Lancet.1

CAMELLIA-TIMI 61 is een gerandomiseerde, dubbelblinde, multinationale trial met de selectieve serotonine 2C-receptoragonist lorcaserin versus placebo in 12.000 patiënten met overgewicht of obesitas en een hoog risico op atherosclerotische cardiovasculaire ziekten. Zij zijn gedurende 3.3 jaar gevolgd. Na 1 jaar behandeling met lorcaserin en leefstijlaanpassingen waren patiënten met baseline diabetes (n = 6816, 57%), prediabetes (n = 3991, 33%) en normoglykemie (n = 1193, 10%) respectievelijk 2.6 kg, 2.8 kg en 3.3 kg afgevallen. De gewichtsreductie was blijvend tijdens de duur van de studie.                   

Gedefinieerde eindpunten

Als eindpunt was de incidentie van diabetes gedefinieerd in patiënten met prediabetes at baseline. Andere gedefinieerde uitkomsten waren remissie van hyperglykemie, normoglykemie, vermindering van diabetesgerelateerde microvasculaire complicaties en hypoglykemieën.

Resultaten

Lorcaserin verminderde het risico op diabetes in 19% van de patiënten met prediabetes (8.5% versus 10.3). Met lorcaserin nam het aantal patiënten met normoglykemie toe, maar het verschil was niet significant (9.2% versus 7.6%). Wel significant was de remissie van hyperglykemie met 21% in patiënten met diabetes (7.1% versus 6.0%). In dezelfde mate (21%) verminderde het risico op gecombineerde microvasculaire events (microalbuminuria, diabetische retinopathie of neuropathie) in patiënten met diabetes (10.1% versus 12.4%).

Het HbA1c daalde na 1 jaar in patiënten met baselinediabetes met 0.3% (mean baseline 7%). Ernstige hypoglykemieën waren zeldzaam, maar kwamen wel meer voor met lorcaserin dan met placebo (12 versus 4 events).

Klinische praktijk

Lorcaserin is alleen goedgekeurd in de Verenigde Staten en niet in Europa. De auteurs dr. Erin Bohula en dr. Benjamin Scirica1 (Brigham and Women’s Hospital, Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Study Group, Boston, en Harvard University, Cambridge, USA) hopen dat vanwege de grote hoeveelheid data uit de CAMELLIA-TIMI 61 het middel breder onder de aandacht komt van clinici, patiënten en wetgevende instanties. Over de effecten van lorcaserin op langere termijn kunnen geen uitspraken worden gedaan.

Referenties
1. Bohula EA, Scirica BM, SE Inzucchi SE, et al. Effect of lorcaserin on prevention and remission of type 2 diabetes in overweight and obese patients (CAMELLIA-TIMI 61): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2018; published online Oct 4. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32328-6.

Reacties (0)
(Advertentie)