Geplaatst op 5 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Meer aandacht voor maatwerk nieuw ADA/EASD-consensusdocument

Meer aandacht voor maatwerk nieuw ADA/EASD-consensusdocument

Vrijdagochtend 5 oktober is het nieuwe ADA/EASD-consensusdocument officieel gepresenteerd tijdens de EASD Scientific Sessions in Berlijn. Centraal staat de persoonsgerichte aanpak van type 2-diabetes met veel aandacht voor cardiovasculaire aandoeningen. Een bijzondere plek krijgen de SGLT2-remmers. Het consensusdocument wordt gepubliceerd in Diabetologia en Diabetes Care.

Metformine blijft de voorkeursmedicatie. Medicatie die daaraan toegevoegd wordt is voor een belangrijk deel afhankelijk van de voorkeur van de patiënt – met het oog op therapietrouw – en van het al dan niet aanwezig zijn van cardiovasculaire ziekten, hartfalen en nierziekte. Ook spelen het risico op hypoglykemie, gewichtstoename en bijwerkingen een rol. Anders dan in de Nederlandse NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 is in dit consensusdocument een duidelijke plaats voor SGLT2-remmers.

SGLT2-remmers en GLP-1 RA

Kort samengevat wordt voor patiënten met cardiovasculaire ziekten een SGLT2-remmer of GLP-1-receptoragonist GLP-1 RA) geadviseerd met bewezen cardiovasculaire voordelen. Voor patiënten met chronische nierziekte (CKD) of hartfalen of atherosclerotische cardiovasculaire ziekte is het advies een SGLT-2-remmer te overwegen met bewezen voordelen. GLP-1 heeft de voorkeur boven insuline; het is de eerste keuze in medicatie die subcutaan wordt toegediend.

Combinatietherapie

Of meer dan twee soorten medicijnen moeten worden ingezet is afhankelijk van de glykemische targets, de bijwerkingen, de ziektelast en de kosten. Punt blijft het gebrek aan evidence van specifieke combinaties, aldus het panel dat de het document presenteerde. Geltrude Mingrone, Associate Professor Internal Medicine, University Rome en Professor of Diabetes and Nutrition, King’s College London, gaf aan dat meer onderzoek nodig is om uitspraken te kunnen doen over verschillende combinatietherapieën. “Bovendien vraagt diabetes zo veel maatwerk dat de behandeling echt per persoon moet worden beoordeeld. Ook de kosten blijven een punt”, aldus Mingrone.

Nieuwe vragen

John Buse, professor University of North Carolina School of Medicine in Chapel Hill concludeerde dat recente cardiovasculaire uitkomststudies nieuwe vragen hebben opgeroepen. “Kunnen SGLT-2-remmers en GLP-1 RA’s ook worden ingezet bij patiënten met lagere risico’s op cardiovasculaire ziekten? Hebben SGLT-2-remmers en GLP-1 RA’s meer effect in de preventie van cardiovasculaire ziekten en nierziekten? Er blijven veel vragen, zeker gezien het grote aanbod van medicatie.”

Conclusie

Wat duidelijk werd uit de diverse presentaties is dat de therapeutische benadering van type 2-diabetes zou moeten beginnen met een beoordeling van de cardiovasculaire status, de overige vormen van comorbiditeit en de voorkeur van de patiënt. Daarnaast blijft aandacht voor leefstijl en voeding van groot belang.

Nederlandse situatie

In de Nederlandse NHG-Standaard is nog geen plek voor SGLT-2-remmers, vooral vanwege de contra-indicaties. De commissie heeft ook nog onvoldoende zekerheid over de langetermijneffecten met betrekking tot fracturen, dehydratatie, ketoacidose en amputaties van de onderste ledematen.


Klik op de afbeelding om hem te vergroten

fig4.1

 

Bron:
Davies, M. et al, Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Diabetologia (2018), Online first. DOI: 10.1007/s00125-018-4729-5

Reacties (0)
(Advertentie)