Geplaatst op 5 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Empagliflozine ook voor type 1-diabetespatiënten?

Empagliflozine ook voor type 1-diabetespatiënten?

Het is mogelijk een HbA1c-reductie te behalen door toevoeging van SGLT2-remmer empagliflozine aan insuline bij type 1-diabetespatiënten. Dit blijkt uit de gerandomiseerde fase III EASE-trials. Na 26 weken daalde het HbA1c met 0,28%, 0,45% en 0,52% bij respectievelijk 2,5 mg, 10 mg en 25 mg. Het primaire eindpunt is hiermee behaald.

EASE fase II, na 52 weken

In de EASE-2-studie is het effect gemeten van 10 mg en 25 mg als toevoeging aan insuline na 52 weken. De reductie in HbA1c was resp. 0,54% en 0,53%. EASE fase III evalueerde 3 doses na 26 weken.

EASE fase III, na 26 weken

In deze dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III klinische trials zijn de effectiviteit, veiligheid en tolerantie onderzocht van eenmaal daags empagliflozine bij type 1-diabetespatiënten.

  • In EASE-2 zijn 720 patiënten gerandomiseerd naar 10 mg en 25 mg empagliflozine als toevoeging aan insuline, gedurende 52 weken. Primair eindpunt is verandering van baseline HbA1c na 26 weken behandeling.
  • In EASE-3 zijn 960 patiënten gerandomiseerd naar 10 mg en 25 mg empagliflozine als toevoeging aan insuline, gedurende 26 weken.2 Ook is in deze arm gekeken naar het effect van een lagere dosering (2.5 mg).1

Resultaten

Na 26 weken daalde het HbA1c met 0,28%, 0,45% en 0,52% met respectievelijk 2,5 mg, 10 mg en 25 mg. Naast het primaire eindpunt werden ook de secundaire eindpunten van gewichtsafname, verlaging van bloeddruk en verlaging van de totale dosis insuline behaald.1 Ook was er geen toename van (ernstige) hypoglykemie. Patiënten zelf gaven een verlaging aan van het aantal gevallen van hypoglykemie. Het aantal gevallen van diabetische ketoacidose (DKA) was met 2,5 mg vergelijkbaar met placebo, maar hoger met 10 en 25 mg. Desondanks was de veiligheid vergelijkbaar met eerder gerapporteerde veiligheid van empagliflozine bij type 2-diabetespatiënten.

Met glucosesensor

In deze studie zijn ook data gebruikt van diabetespatiënten die een glucosesensor gebruikten. Met empagliflozine verbeterde hun glucosevariabiliteit en bleven de bloedglucosewaarden voor langere tijd binnen de gestelde range. Wel zijn de data voor 2,5 mg nog beperkt.1
Volgens prof. Bernard Zinman, University of Toronto en senior wetenschapper aan het Mount Sinai Hospital Toronto, kan de dosis van 2,5 mg worden overwogen voor type 1-diabetespatiënten, gezien de glykemische en metabolische meerwaarde. Voorzichtigheid is geboden met hogere doses gezien het risico op DKA. Tot nog toe is er nog geen indicatie voor gebruik van empagliflozine in deze patiëntengroep.

Over SGLT-2

Het cotransporter 2-eiwit (SGLT2) is werkzaam in de proximale tubulus in de nier en is verantwoordelijk voor 90% van de heropname van glucose uit de voorurine. De remming ervan zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegels verbeteren als gevolg van de verhoogde excretie van glucose. De cardiovasculaire veiligheid van empagliflozine is al eerder aangetoond in de langetermijn-EMPA-REG OUTCOME-trial bij meer dan 7000 volwassenen met type 2-diabetes met een hoog risico op cardiovasculaire events. Empagliflozine is geïndiceerd als monotherapie, maar kan ook worden voorgeschreven als aanvullende combinatietherapie. De combinatie met insuline is nu onderzocht de fase III klinische EASE-trials (Empagliflozin as Adjunctive to inSulin thErapy) in type 1-diabetespatiënten.

De resultaten van de studie zijn op 4 oktober gepresenteerd tijdens de 54ste EASD Scientific Sessions en gepubliceerd in Diabetes Care.

Referenties:
1. Rosenstock J, et al. Empagliflozin as Adjunctive to Insulin Therapy in Type 1 Diabetes: The EASE Trials. Diabetes Care, 2018. Available at: http://care.diabetesjournals.org/content/early/2018/10/03/dc18-1749
2. ClinicalTrials.gov. Empagliflozin as Adjunct to Insulin Therapy Over 26 Weeks in Patients With T1DM (EASE-3) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02580591?term=EASE+Boehringer&rank=1. Accessed September 2018

Reacties (0)
(Advertentie)