Geplaatst op 5 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Significante HbA1c-reductie en gewichtsafname met duale GIP/GLP-1-receptoragonist

Significante HbA1c-reductie en gewichtsafname met duale GIP/GLP-1-receptoragonist

Een HbA1c-reductie tot 2,4% en een gemiddelde gewichtsafname tot 11,3 kg. Opzienbarende resultaten die behaald zijn in de fase IIb klinische trial met een duale GIP/GLP-1-receptoragonist (LY3298176). Meer dan een derde van alle patiënten verloor 10% lichaamsgewicht of zelfs meer. De resultaten overtreffen de verwachtingen van de onderzoekers.

In de trial is de effectiviteit onderzocht van vier verschillende doses GIP/GLP-1 RA: 1 mg, 5 mg, 10 mg en 15 mg. Gekeken is naar het verschil met placebo en dulaglutide (1,5 mg) in type 2-diabetespatiënten na 26 weken. De resultaten zijn bekendgemaakt tijdens de 54e EASD Scientific Sessions in Berlijn en gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet.1

Significante HbA1c-reductie

De vier doses GIP/GLP-1 RA en dulaglutide lieten allemaal een significante reductie in HbA1c zien, vanaf baseline: 1,6% (5 mg), 2,0% (10 mg) en 2,4% (15 mg) en 1,1% met dulaglutide (1,5 mg) vergeleken met placebo.

Beter resultaat met hogere dosis

Hoe hoger de dosis GIP/GLP-1 RA, hoe significanter de HbA1c-reductie, tot 30% bij patiënten die 10 en 15 mg kregen. Zij bereikten een HbA1c < 5,7% (39 mmol/mol), wat de normale range is voor mensen zonder diabetes. Tot 90% van de patiënten bereikte de aanbevolen HbA1c-waarde van 7% (53 mmol/mol) of minder. Met GIP/GLP-1 RA 5 mg lukte dat 69% van de patiënten, met GIP/GLP-1 RA 10 mg 90%, met GIP/GLP-1 RA 77,4% en met dulaglutide 1,5 mg 51,9%.

10% lichaamsgewicht

Deelnemers die GIP/GLP-1 RA kregen bereikten een significante gewichtsreductie van 4,8 kg (5 mg), 8,7 kg (10 mg) en 11,3 kg (15 mg). Ook met dulaglutide vielen meer mensen af, te weten 2,7 kg (1,5 mg) vergeleken met placebo (0,4 kg). Meer dan een derde van alle patiënten verloor 10% lichaamsgewicht of zelfs meer. Met GIP/GLP-1 RA 10 mg was dit het geval voor 39,2% en met 15 mg voor 37,7%. Een kwart van de mensen verloor 15% of meer met de 15 mg dosis.
Hoofdonderzoeker Juan Frias, National Research Institute, noemde de uitkomsten fascinerend. “Dit heeft onze verwachtingen overtroffen. Het is echt een nieuwe innovatie in de studie naar incretines om type 2-diabetespatiënten beter te kunnen behandelen. De voordelen van GLP-1 RA weten we. Nu combineren we die in een nieuw molecuul met GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide) om te zien of extra voordelen mogelijk zijn.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van zowel GIP/GLP-1 RA als dulaglutide waren gelijk aan die uit eerdere studies. Met GIP/GLP-1 RA was de meest gerapporteerde bijwerking misselijkheid (20% met 5 mg, 22% met 10 mg, 40% met 15 mg), diarree (24% met 5 mg en 10 mg en 32% met 15 mg) en braken (8% met 5 mg, 16% met 10 mg, 26% met 15 mg). De klachten waren over het algemeen tijdelijk van aard.

Vervolg

In een vervolgstudie wordt onderzocht wat het meest optimale titratieschema is om de bijwerkingen te verminderen. De resultaten hiervan worden volgend jaar verwacht. De veiligheid en effectiviteit worden verder onderzocht in een fase III-studie onder de naam SURPASS Program. De studie zal gaan lopen van 2019 tot 2021.

Referentie:
1. Frias JP, Nauck MA, Van J, et al. Efficacy and safety of LY3298176, a novel dual GIP and GLP-1 receptor agonist, in patients with type 2 diabetes: a randomised, placebo-controlled and active comparator-controlled phase 2 trial. Lancet 2018; published online October 4, 2018. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32260-8.

Reacties (0)
(Advertentie)