Geplaatst op 11 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Vroege start MS-behandeling geassocieerd met hoger inkomen

Vroege start MS-behandeling geassocieerd met hoger inkomen

Het in een vroeg stadium van MS starten met een behandeling blijkt te zijn geassocieerd met een hoger inkomen, dus met een hogere kans om geen werk en inkomen kwijt te raken. Het aanspraak maken op sociale uitkeringen werd er evenwel niet door beïnvloed.

Vroeg een (farmacologische) MS-behandeling beginnen, is geassocieerd met betere fysieke uitkomsten op korte en langere termijn en wordt daarom ook voorgestaan in de internationale richtlijnen. Over de socio-economische consequenties van deze strategie is echter nog weinig bekend. Daarom is in een prospectieve cohortstudie de invloed op het inkomen van vroege behandeling onderzocht. Deelnemers waren 3593 Zweedse MS-patiënten die tussen 2001 en 2012 begonnen met gebruik van een ziektemodificerende behandeling (DMT). Gekeken werd naar de associatie tussen de snelheid waarmee na de diagnose MS een behandeling werd geïnitieerd (‘time to treatment’) en een afname met 95% van het jaarlijkse inkomen vergeleken met het inkomen op baseline (het moment dat de behandeling is gestart). Daarnaast werd gekeken naar de associatie tussen time to treatment en een toename van sociale uitkeringen.

De resultaten lieten zien dat het later starten van de behandeling de kans verhoogde om 95% van het inkomen te verliezen. Voor degenen met een time to treatment van bijvoorbeeld 2 jaar, was de hazard ratio (HR) 1,20 (95% BI: 1,04-1,38). Andere variabelen die in significante mate waren geassocieerd met een slechtere uitkomst betroffen vrouwelijk geslacht, begin van de ziekte op late leeftijd, een hogere Expanded Disability Status Scale (EDSS) op baseline, geen relatie hebben en geboren zijn buiten de EU. Hier stond tegenover dat een vroeg begonnen behandeling niet van invloed was op de kans om voor het inkomen deels afhankelijk te zijn van sociale uitkeringen, zoals ziektegeld of WIA (voorheen WAO).

Referentie
Kavaliunas A, et al. Impact of early treatment initiation on personal income of multiple sclerosis patients. ECTRIMS 218, abstract 145.

Reacties (0)
(Advertentie)