Geplaatst op 11 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Dimethylfumaraat in dagelijkse praktijk effectief bij vroege MS

Dimethylfumaraat in dagelijkse praktijk effectief bij vroege MS

Uitkomsten van een post-hoc-interimanalyse van de ESTEEM-studie bevestigen de effectiviteit van dimethylfumaraat (DMF) bij vroege MS in de dagelijkse klinische praktijk. Het jaarlijkse aantal relapsen (ARR) verminderde significant in vergelijking met geen behandeling en met eerdere behandeling met interferon-bèta (IFN) of glatirameeracetaat (GA).

De ESTEEM-studie includeert nieuwe gebruikers van DMF uit ongeveer 380 behandelcentra van over de hele wereld. De ARR werd bepaald bij de populatie als geheel en daarnaast afzonderlijk bij 3 groepen:
1. nieuw gediagnosticeerde patiënten (DMT-naïef) die DMF binnen 1 jaar na de diagnose startten (n = 770);
2. patiënten met vroege MS die hooguit 1 eerdere DMT hadden gebruikt en ≤ 3 jaar na de diagnose DMF startten (n = 1291); en
3. patiënten die wanneer dan ook na de diagnose begonnen waren met IFN/GA en switchten naar DMF (n = 1915).

Ten tijde van de interimanalyse kreeg 73% van de 3075 deelnemers aan ESTEEM een behandeling. Deze patiënten werden gemiddeld 13 maanden gevolgd. Voor elke groep werd de niet-gecorrigeerde ARR in het jaar voorafgaand aan DMF-behandeling vergeleken met de ARR in de eerste 24 maanden van de behandeling.

De ARR was in de populatie als geheel 0,8 vs. 0,15, wat 81% lager is. In groep 1 was de ARR 1,12 vs. 0,17, wat 85% lager is; in groep 2 was de ARR 1,03 vs. 0,17, ofwel 84% lager en in groep 3 respectievelijk 0,69 en 0,16, ofwel 77% lager (in alle gevallen p < 0,0001). Ter vergelijking: in gepoolde gegevens van de DEFINE- en CONFIRM-trial was de ARR na 2 jaar in de placebogroep (n = 771) 0,37.

Referentie
Giles K, et al. Real-world efficacy of delayed-release dimethyl fumarate in early multiple sclerosis: interim results from ESTEEM. ECTRIMS 2018, P595.

Reacties (0)
(Advertentie)