Geplaatst op 12 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Leptomeningeale aankleuring op MRI en kans op MS-progressie

Leptomeningeale aankleuring op MRI en kans op MS-progressie

Leptomeningeale aankleuring (LME) blijkt bij RRMS vaak te worden gezien op 7T-MRI en houdt verband met corticale pathologie. Dit zou kunnen betekenen dat LME een groep MS-patiënten kan identificeren met een verhoogde kans op progressie, aangezien corticale schade vaker optreedt bij progressieve MS.

Recent hebben hersen-MRI’s LME aan het licht gebracht bij MS, wat kan wijzen op meningeale ontsteking. LME op 3 Tesla (3T)-MRI is vooral gezien bij progressieve vormen van MS. Dr. J. Zurawski (Boston, Verenigde Staten) vertelde dat zijn groep de prevalentie van LME op 7T-MRI heeft onderzocht, evenals het verband met corticale pathologie bij RRMS. Proefpersonen waren 30 patiënten die gemiddeld sinds 13 jaar RRMS hadden. De gemiddelde leeftijd was 44 jaar, de EDSS was 2,0, en driekwart was vrouw. Van de 30 patiënten gebruikten er 28 (93%) ziektemodificerende therapie (DMT). De deelnemers ondergingen gadolinium-aankleurende 7T-MRI op basis van een 3D-hogeresolutieprotocol met MP2RAGE en FLAIR.

LME werd gevonden bij 20 van de 30 patiënten (66,7%) en bij 1 van de 15 controlepersonen (6,7%). LME-positieve RRMS-patiënten hadden gemiddeld 2,8 ± 1,5 LME-foci, hadden al relatief lang MS (14,9 versus 8,1 jaar, p = 0,028). Ook hadden ze aanzienlijk meer corticale laesies (21,5 vs. 5,5, p < 0,001) met een groter totaal volume (0,80 vs. 0,13 ml, p = 0,016) dan LME-negatieve deelnemers. De LME-positieve patiënten hadden een lager genormaliseerd volume van het parenchym (BPV): 1548 vs. 1591 ml, maar dit verschil was niet statistisch significant.
De LME-status was verder niet geassocieerd met leeftijd, geslacht, 6MWT-resultaat of EDSS.

Referentie
Zurawski J, et al. Leptomeningeal enhancement in the brain on 7T MRI scans is common and is associated with cortical lesions in relapsing-remitting multiple sclerosis. ECTRIMS 2018, abstract 231.

Reacties (0)
(Advertentie)