Geplaatst op 12 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Goede resultaten van evobrutinib in fase II-studie

Goede resultaten van evobrutinib in fase II-studie

De brutontyrosinekinaseremmer (TKI) evobrutinib resulteert na 24 weken in een significante afname van het aantal Tesla 1 (T1) gadolinium-aankleurende (Gd+) laesies op MRI in vergelijking met placebo. Ook werd een numerieke en klinisch relevante afname van het jaarlijkse aantal relapsen (ARR) gezien, met aanwijzingen voor een dosis-responsrelatie.

Evobrutinib (M2951) remt zeer specifiek brutontyrosinekinase (BTK) en voorkomt daarmee de activering van B-cellen en macrofagen in vivo. Het orale medicijn is nu getest in een fase II-onderzoek bij klinisch en radiologisch actieve MS. Het betrof een dubbelblinde en placebogecontroleerde trial van 48 weken bij patiënten met RRMS of SPMS en met relapsen. Er werden 267 deelnemers gerandomiseerd naar evobrutinib 25 mg QD, 75 mg QD, 75 mg BID, placebo of open-label dimethylfumaraat (DMF; 240 mg BID).

Het primaire eindpunt was het totale aantal T1 Gd+-laesies na 12, 16, 20 en 24 weken. De belangrijkste secundaire eindpunten waren het aantal relapsen op jaarbasis (ARR) na 24 weken en de veiligheid.
Van de 267 gerandomiseerde deelnemers maakten 243 (91%) de eerste 24 weken van de behandeling af. Het gemiddelde totale aantal T1 Gd+ laesies per scan in week 12-24 bedroeg bij placebo, evobrutinib 25 mg QD, 75 mg QD, en 75 mg BID resp. 4,07, 5,23, 1,69. Dit aantal daalde significant met evobrutinib 75 mg QD (rate ratio ofwel RR van laesies = 0,38; p = 0,01) en 75 mg BID (RR = 0,48; p = 0,05), maar niet met 25 mg QD (RR = 1,54; p = 0,22) ten opzichte van placebo. Er werd een dosis-responsrelatie gezien. Er was een trend zichtbaar richting een vermindering van de ARR bij evobrutinib 75 mg QD (0,13; p = 0,15) en BID (0,08; p = 0,10) versus placebo (0,33), ook met aanwijzingen voor een dosis-responsrelatie (p = 0,03).

De onderzoekers noemden de bijwerkingen te managen. Het aantal tijdens de behandeling optredende bijwerkingen (TEAE’s) en ernstige TEAE’s was voor evobrutinib 25 en 75 mg QD en placebo vergelijkbaar, maar lag hoger bij evobrutinib 75 mg BID, vooral door asymptomatische verhoging van de levertransaminasen. TEAE’s van graad 3 (de meeste asymptomatisch) kwamen vaker voor bij evobrutinib 75 mg BID. Er deden zich geen ernstige infecties voor bij gebruik van evobrutinib en er waren geen andere veiligheidssignalen.

Referentie
Montalban X, et al. Primary analysis of a randomised, placebo-controlled, phase 2 study of the Bruton's tyrosine kinase inhibitor evobrutinib (M2951) in patients with relapsing multiple sclerosis. ECTRIMS 2018, abstract 322.

Reacties (0)
(Advertentie)