Geplaatst op 12 oktober 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Ublituximab: krachtige CD20-remmer die laag gedoseerd kan worden?

Ublituximab: krachtige CD20-remmer die laag gedoseerd kan worden?

In een placebogecontroleerde fase II-studie heeft behandeling met ublituximab bij de meeste RMS-patiënten binnen 24 weken geresulteerd in efficiënte B-celdepletie. Ook werd een sterke vermindering van de MRI-activiteit gezien, onderdrukking van relapsen, en klinische stabilisering van de ziekte. Snelle toediening binnen 1 uur lijkt veilig.

Ublituximab (UTX) is een geheel nieuw monoklonaal antilichaam dat is gericht tegen een uniek epitoop op het CD20-antigeen. Het is zodanig ontworpen dat het zich door middel van antilichaamafhankelijke cellulaire cytotoxiciteit (ADCC) extra sterk tegen B-cellen richt. De hoop is dat het hierdoor lager gedoseerd kan worden in kortere infusies dan andere anti-CD20-antilichamen. Het doel van de trial was om de optimale dosering en infusietijd te bepalen, en te kijken hoe veilig de behandeling is en hoe goed die wordt verdragen.

Alle 48 deelnemers kregen drie UTX-infusies: op dag 1, dag 15 en week 24, waarna ze 48 weken gevolgd werden. Dit gold ook voor de deelnemers uit de placebogroep, die na de placebofase van 4 weken alsnog de actieve behandeling kregen. Er was geen klinisch primair eindpunt, zoals prof. dr. E. Fox (Texas, Verenigde Staten) uitlegde. Het primaire eindpunt was B-celdepletie met > 95% na 4 weken. Er werd ook gekeken naar MRI- en klinische effectiviteit.

De gemiddelde B-celdepletie bedroeg na 4 weken al > 99%, wat gehandhaafd bleef na 24 weken (n = 44) en 48 weken (n = 22). Het aantal T1-gadolinium-aankleurende laesies werd teruggebracht van gemiddeld 3,8 naar 0 (100% reductie) in week 24 (n = 44; p = 0,003), wat na 48 weken nog steeds het geval was. Na 24 en 48 weken was het gemiddelde volume van T2-laesies afgenomen met resp. 8% (n = 44; p = 0,004) en 10% (n = 22; p = 0,016). Na 48 weken (n = 46) was 93% vrij van relapses, en voldeed 73% aan de definitie voor NEDA-3 (no evidence of disease activity, versie 3). Er deden zich geen ernstige bijwerkingen voor; niemand staakte om die reden de behandeling. De meest voorkomende bijwerking was een reactie op de injectieplaats (allemaal graad 1-2), waarvan de incidentie niet toenam bij een kortere infusietijd. De fase III-studies ULTIMATE I en II lopen momenteel.

Referentie
Fox E, et al. Final results of a placebo controlled, Phase 2 multicenter study of ublituximab (UTX), a novel glycoengineered anti-CD20 monoclonal antibody (mAb), in patients with relapsing forms of multiple sclerosis (RMS). ECTRIMS 2018, abstract 229.

Reacties (0)
(Advertentie)