Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

CDK4/6-remmer gepaard met numeriek langere overleving

CDK4/6-remmer gepaard met numeriek langere overleving

Bij vrouwen met gevorderd, hormoongevoelig, HER2-negatief mammacarcinoom die faalden op een eerdere behandeling met hormoontherapie, verlengt toevoegen van de CDK4/6-remmer palbociclib aan fulvestrant de overleving met ongeveer een half jaar. Dat is echter niet voldoende voor een significant verbeterde overleving van deelneemsters aan de PALOMA-3-studie, vertelden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Uit in 2015 gepresenteerde resultaten van de PALOMA-3-studie bleek al dat ten opzichte van alleen fulvestrant, behandeling met palbociclib plus fulvestrant de progressievrije overleving verbeterde bij vrouwen met eerder behandeld hormoongevoelig HER2-mammacarcinoom.1 Tijdens het ESMO-congres in München presenteerden de onderzoekers de analyse van de totale overleving.
Na een mediane follow-up van 44,8 maanden bleek de mediane overleving in de groep behandeld met palbociclib plus fulvestrant 6,9 maanden langer dan in de groep behandeld met placebo plus fulvestrant (34,9 vs 28 maanden, p = 0,043). Daarmee werd echter de vooraf gestelde grens voor een significant verschillend resultaat niet bereikt.

In de groep patiënten met een respons op de eerdere behandeling met hormoontherapie was het effect van het toevoegen van palbociclib echter groter. Het verschil in totale overleving was hier 10 maanden, met een mediane overleving van 39,7 versus 29,7 maanden (HR 0,72, 95%BI 0,55-0,94).
De onderzoekers stellen dat de langere totale overleving bij behandeling met palbociclib klinisch relevant is, met name bij patiënten met een eerdere respons op hormoontherapie. Zij concluderen verder dat het voordeel wat betreft progressievrije overleving dat werd behaald met het toevoegen van palbociclib, werd teruggezien in de analyse van de totale overleving.


Referentie
Cristofanilli M, Slamon DJ, Ro J, et al. Overall survival (OS) with palbociclib plus fulvestrant in women with hormone receptor-positive (HR+), human epidermal growth factor receptor 2-negative (HER2−) advanced breast cancer (ABC): Analyses from PALOMA-3. ESMO 2018, abstract LBA2_PR. 

Reacties (0)
(Advertentie)