Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Toevoegen atezolizumab verbetert overleving bij tripelnegatief mammacarcinoom

Toevoegen atezolizumab verbetert overleving bij tripelnegatief mammacarcinoom

Het toevoegen van de checkpointremmer atezolizumab aan standaardchemotherapie met (nab-)paclitaxel verbetert de progressievrije en totale overleving bij vrouwen met tripelnegatief mammacarcinoom. Het voordeel is het meest uitgesproken bij vrouwen met een PD-L1-expressie van 1% of meer, rapporteerden onderzoekers van de IMpassion 130-studie tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Deelnemers aan de fase III IMpassion 130-studie waren 902 vrouwen met gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom (TNBC) die niet eerder voor gemetastaseerde ziekte waren behandeld. Zij werden gerandomiseerd en behandeld met (nab-)paclitaxel plus atezolizumab of (nab-)paclitaxel plus placebo.

Na een mediane follow-up van 12,9 maanden was de mediane progressievrije overleving 7,2 maanden in de groep behandeld met atezolizumab plus chemotherapie, en 5,5 maanden in de groep behandeld met alleen chemotherapie. Daarmee was het risico op progressie op overlijden 20% lager bij behandeling met atezolizumab (HR 0,80, p = 0,0025). In de PD-L1-positieve subgroep, ongeveer 40% van de deelnemers, was het verschil groter, met een mediane progressievrije overleving van 7,5 maanden bij atezolizumab plus chemotherapie versus 5 maanden bij chemotherapie alleen.
De totale overleving was 21,3 maanden in de atezolizumab-arm en 17,6 maanden in de chemotherapie-arm en was niet significant verschillend. Vanwege statistische protocollen werd de overleving in de PD-L1-positieve groep niet formeel geanalyseerd, maar wel werd gemeld dat deze 25 maanden was in de atezolizumab-arm en 15,5 maanden in de chemotherapie-arm (HR 0,62, 95%BI 0,45-0,86).

De onderzoekers concluderen dat de IMpassion 130-studie de eerste positieve fase III-studie met immunotherapie bij TNBC is en dat de studie toont dat atezolizumab plus (nab-)paclitaxel een nieuwe standaard is voor de eerstelijnsbehandeling van PD-L1-positieve patiënten.

Referentie
Schmid P, Adams S, Rugo HS, et al. Impassion 130: Results from a global, randomised, double-blind, phase 3 study of atezolizumab (atezo) + nab-paclitaxel (nab-P) vs placebo + nab-P in treatment-naive, locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer (mTNBC). ESMO 2018, abstract LBA1_PR.

Reacties (0)
(Advertentie)