Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

(Neo)adjuvant erlotinib plus cisplatine verbetert uitkomsten bij stadium III NSCLC

(Neo)adjuvant erlotinib plus cisplatine verbetert uitkomsten bij stadium III NSCLC

Bij patiënten met stadium IIIA-N2 NSCLC met een EGFR-mutatie gaat (neo)adjuvante behandeling met erlotinib gepaard met een verbeterde progressievrije overleving ten opzichte van (neo)adjuvant gemcitabine plus cisplatine. Dat rapporteerden Chinese onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Neoadjuvante behandeling met cisplatine doublet chemotherapie leidt bij patiënten met stadium IIIA NSCLC tot een overlevingsvoordeel van ongeveer 5%. En eerder dit jaar toonde een andere Chinese studie dat adjuvante behandeling met gefitinib bij stadium IIIA NSCLC (N1-N2) de ziektevrije overleving verbetert.1 Onderzoekers van de CTONG 1103-studie gingen daarom na wat het effect was van (neo)adjuvante behandeling met een EGFR-TKI.2

Voor het onderzoek werden 386 stadium IIIA-N2-patiënten uit 17 centra gescreend op EGFR-mutaties en werden uiteindelijk 72 patiënten gerandomiseerd. De helft ontving voorafgaand en na de operatie erlotinib (42 dagen als neoadjuvante behandeling en 12 maanden na de operatie), de andere helft gemcitabine plus cisplatine (2 kuren neoadjuvant plus 2 kuren na de operatie).
In München toonden de onderzoekers dat (neo)adjuvante behandeling met erlotinib leidde tot een numeriek betere objectieve respons rate (54,1% vs. 34,3%, odds ratio 2,26, 95%BI 0,87-5,84, p = 0,092). Ook werd bij meer patiënten behandeld met erlotinib, uiteindelijk een operatie uitgevoerd (83,8% vs. 68,6%). De mediane progressievrije overleving was significant langer bij behandeling met erlotinib in vergelijking met gemcitabine plus cisplatine (21,5 maanden vs. 11,9 maanden, HR 0,42, 95%BI 0,23-0,76, p = 0,003). Downstaging van de lymfeklieren vond plaats bij respectievelijk 13% en 4,2%.

De bevindingen suggereren dat EGFR-TKI’s mogelijk een rol kunnen spelen bij de behandeling van stadium IIIA-N2 NSCLC, concluderen de onderzoekers.

Referentie
1. Zhong WZ, Wang Q, Mao WM, et al. Gefitinib versus vinorelbine plus cisplatin as adjuvant treatment for stage II-IIIA (N1-N2) EGFR-mutant NSCLC (ADJUVANT/CTONG1104): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet Oncol. 2018 Jan;19(1):139-148.
2. Zhong WZ, Wu YL, Chen KN, et al. CTONG 1103: Erlotinib versus Gemcitabine plus Cisplatin as Neo-adjuvant Treatment for Stage IIIA-N2 EGFR-mutation Non-small-cell lung cancer (EMERGING): a Randomised Study. ESMO 2018, abstract LBA48_PR.

Reacties (0)
(Advertentie)