Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Pembrolizumab beloftevol bij niet-spierinvasief blaascarcinoom

Pembrolizumab beloftevol bij niet-spierinvasief blaascarcinoom

Interimresultaten van de fase II KEYNOTE 057-studie, waarin patiënten met niet-spierinvasief blaascarcinoom dat niet goed respondeert op behandeling met Bacillus Calmette-Guérin (BCG) worden behandeld met pembrolizumab, tonen een veelbelovende response rate. Bij 39% van de patiënten was sprake van een complete respons, vertelden onderzoekers tijdens het ESMO 2018 Congress in München.

Bij patiënten met hoog-risico, niet-spierinvasief blaascarcinoom (carcinoma in situ, T1- en/of hooggradige Ta-tumor) is na een eerste behandeling met TURT en BCG relatief vaak sprake van recurrence en het ontstaan van gemetastaseerde ziekte. Daarbij reageert een deel van de patiënten niet goed op behandeling, en bij hoog-risico ziekte wordt in dat geval een cystectomie aanbevolen. Onderzoekers van de KEYNOTE 057-studie gingen na of pembrolizumab in deze setting van waarde is.

In München werden de resultaten gepresenteerd van de eerste deelnemers aan de single-arm, open label, fase II-studie. Deelnemers aan de studie waren patiënten met hoog-risico blaascarcinoom die niet respondeerden op BCG of die niet in aanmerking kwamen voor een cystectomie of deze weigerden. Zij werden verdeeld in twee cohorten (cohort A, n = 130; CIS met of zonder papillaire ziekte, cohort B, n = 130; papillaire ziekte zonder CIS) die ieder driewekelijks 200 mg pembrolizumab kregen. In München werden de eerste resultaten gepresenteerd van de patiënten in cohort A.
Analyse van de eerste 103 patiënten toonde dat na een mediane follow-up van 14 maanden 38,8% een complete respons had. Daarbij leek de respons veelal duurzaam. Van de patiënten met een complete respons na 3 maanden, was dit bij 80% eveneens het geval na 6 maanden.

De onderzoekers melden dat op basis van de bevindingen pembrolizumab in combinatie met BCG zal worden onderzocht bij patiënten met hoog-risico spierinvasief blaascarcinoom dat onvoldoende reageert op BCG (KEYNOTE 676).

Referentie
De Wit R, Kulkarni GS, Uchio E, et al. Pembrolizumab for High-Risk (HR) Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC) Unresponsive to Bacillus Calmette-Guérin (BCG): Phase 2 KEYNOTE-057 Trial. ESMO 2018, abstract 864O.

Reacties (0)
(Advertentie)