Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Betere resultaten bij RA na vroege start DMARD-behandeling

Betere resultaten bij RA na vroege start DMARD-behandeling

Resultaten van een retrospectief onderzoek laten zien dat als de behandeling van RA met DMARD’s vroegtijdig wordt begonnen, dat wil zeggen binnen 6 maanden na de eerste symptomen, de resultaten beter zijn. Dit onderstreept nog eens het belang van het vroeg doorverwijzen en het snel gaan behandelen met een DMARD.

In de klinische praktijk is een vertraging van de diagnose en het starten van een behandeling bij RA aan de orde van de dag, zonder dat de reumatoloog zich daarvan altijd bewust is. In een single-centerstudie die is uitgevoerd in Chicago (VS), is daarom gekeken naar het effect van de behandeling bij patiënten die voor het eerst een DMARD kregen, al dan niet binnen 6 maanden na de eerste symptomen. Het behandeleffect werd gemeten met de Multidimensional Health Assessment Questionnaire (MDHAQ). Deelnemende patiënten hadden de MDHAQ op baseline en na 6 maanden follow-up ingevuld.

Er werden 74 patiënten geïncludeerd, van wie er resp. 33 (45%) en 41 (55%) wel en niet binnen 6 maanden waren behandeld. De symptomen in beide groepen waren bij het eerste consult gemiddeld 2,2 en 23 maanden eerder begonnen. In beide groepen resulteerde de behandeling in significante verbeteringen, maar deze waren meer uitgesproken in de snel behandelde groep (-46% vs. -31%). Zo verbeterde de Routine Assessment of Patient Index Data (RAPID3) in beide groepen, maar het meest in de snel behandelde groep (-39% vs. -29%). Hetzelfde gold voor onder meer de RA Disease Activity Index (RADAI), waarbij de patiënt zelf het aantal pijnlijke gewrichten (0-48) telt (-46% vs. -31%).

De auteurs van deze kleinschalige studie stellen dat de resultaten moeten worden bevestigd in grotere cohorten. Ze concluderen verder dat de MDHAQ bruikbaar is bij het meten van klinisch belangwekkende veranderingen bij vroege RA.

Referentie
Chua JR, et al. Early versus delayed treatment in patients with rheumatoid arthritis (RA) in routine care at a single academic center: better response according to MDHAQ (Multidimensional Health Assessment Questionnaire) for patients starting treatment in the initial 6 months. ACR 2018, abstract 600.

Reacties (0)
(Advertentie)