Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Leflunomide + hydroxychloroquine effectief bij sjögrensyndroom

Leflunomide + hydroxychloroquine effectief bij sjögrensyndroom

In een gerandomiseerde pilottrial van Nederlandse bodem is de combinatie van leflunomide (LEF) + hydroxychloroquine (HCQ) in bijna de helft van de gevallen effectief gebleken bij primair syndroom van Sjögren (pSS). Grotere gerandomiseerde trials moeten deze uitkomsten gaan bevestigen en biomarkers voor respons opleveren.

In eerdere klinische trials remden LEF en HCQ elk van beide afzonderlijk b-celhyperactiviteit bij pSS-patiënten, maar was het effect op klinische parameters gering. Omdat LEF en HCQ een complementaire remmende werking hebben op verschillende immuuncellen, hebben onderzoekers van het UMC Utrecht de combinatie van LEF en HCQ geëvalueerd in een dubbelblinde gerandomiseerde proof-of-concepttrial, de zogeheten REPURpSS-I study.

Deelnemers waren 29 patiënten met klinisch actieve pSS, gedefinieerd als een score van ≥ 5 op de EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index (ESSDAI). Zij werden gerandomiseerd naar eenmaal daags LEF 20 mg en tweemaal daags HCQ 400 mg (LEF/HCQ; n = 21) of naar placebo/placebo (n = 8) gedurende 24 weken. Het primaire eindpunt was verandering in de ESSDAI-scores, het secundaire eindpunt was bevordering van de speekselproductie (SWS), in beide gevallen gemeten na 24 weken. Daarnaast werden gemeten de Patient Reported Indeces' (ESSPRI), de Multidimensional Fatigue Inventory (MFI), het globale oordeel van de arts en van de patiënt, de SF-36 en een aantal mediatoren. Ook de veiligheid werd beoordeeld.

In de behandel- en placebogroep was de gemiddelde ESSDAI-score op baseline resp. 11,8 en 11,5. LEF/HCQ was over het geheel genomen veilig en werd goed verdragen. De ESSDAI-score verbeterde na 24 weken significant in de LEF/HCQ-groep (p = 0,044) in vergelijking met baseline. Er waren 9 responders met een daling in de ESSDAI-score van ≥ 3. In de placebogroep was er geen verbetering (p = 0,818), met slechts 1 responder. Zoals voorzien, kwamen lymfopenie en een verhoogde creatinekinasespiegel vaker voor in de actieve behandelgroep. Het verschijnsel droge mond verbeterde significant (p = 0,04) in deze groep, maar verslechterde in de placebogroep (p = 0,169). Er werden ook significante verbeteringen gezien in onder meer ESSPRI, ESSPRI pijn, ESSPRI vermoeidheid, en het globale oordeel van arts en patiënt in de LEF/HCQ-groep (p < 0,05 of meer), maar niet in de placebogroep.

Referentie
Radstake TRDJ, et al. Clinical Efficacy of Leflunomide/Hydroxychloroquine Combination Therapy in Patients with Primary Sjogren’s Syndrome: Results of a Placebo-Controlled Double-Blind Randomized Clinical Trial. ACR 2018, abstract L10.

Reacties (0)
(Advertentie)