Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Hogere IL-6-spiegel voorspelt goede respons op sarilumab

Hogere IL-6-spiegel voorspelt goede respons op sarilumab

RA-patiënten die voorafgaand aan de behandeling hogere IL-6-spiegels hebben, vertonen een betere respons bij behandeling met sarilumab dan bij behandeling met methotexaat (MTX) of adalimumab in vergelijking met patiënten met een normale IL-6-spiegel. Deze uitkomst moet prospectief gevalideerd gaan worden.

Het opsporen en in de klinische praktijk toepassen van biomarkers om de respons op behandeling van RA te voorspellen, is een grote uitdaging waar de reumatologie nu voor staat. In post-hocanalyses van twee klinische trials van de IL-6-remmer sarilumab, MOBILITY en MONARCH, is gekeken of de uitgangswaarde van IL-6 is geassocieerd met radiografische en klinische respons op sarilumab in vergelijking met andere therapieën. De deelnemers waren in MOBILITY gerandomiseerd naar sarilumab + MTX of placebo + MTX (n = 1193), en in MONARCH naar sarilumab of adalimumab (n = 300).

Op baseline hadden patiënten in het tertiel met een hoge IL-6-spiegel meer gewrichtsschade, grotere ziekteactiviteit en verhoogde spiegels C-reactief proteïne (CRP) (nominale p < 0,05). In de groep die in MOBILITY placebo + MTX (en dus geen sarilumab) hadden gekregen, ontwikkelde het hoge tertiel meer gewrichtsschade dan het lage tertiel: de modified total Sharp score (mTSS) steeg met resp. 4,67 en 1,51 (OR 3,3). De klinisch en radiografisch gemeten effectiviteit van de sarilumab + MTX-groep in MOBILITY nam het meest toe in het hoge IL-6-tertiel, het minst in het lage tertiel. De effectiviteit van sarilumab in de MONARCH-studie was vergeleken met adalimumab in het hoge kwartiel uitgesprokener, met een ACR20- en een ACR70-respons van 89%/30% vs. 52%/4% in het hoge tertiel, en van 64%/18% vs. 58%/18% in het lage tertiel. Een hoge IL-6-spiegel voorspelt de effectiviteit van sarilumab beter dan een hoge CRP. Bijwerkingen tijdens de behandeling deden zich bij sarilumab in alle drie IL-6-tertielen evenveel voor.

Referentie
Boyapati A, et al. High Baseline Serum IL-6 Identifies a Subgroup of Rheumatoid Arthritis Patients with Rapid Joint Damage and Clinical Progression and Predicts Increased Sarilumab Treatment Response. ACR 2018, abstract L08.

Reacties (0)
(Advertentie)