Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Resultaten bimekizumab bij actieve psoriatische artritis

Resultaten bimekizumab bij actieve psoriatische artritis

In een fase IIb-studie heeft de IL-17A- en IL-17F-remmer bimekizumab (BKZ) bij psoriatische artritis (PsA) geresulteerd in aanzienlijke verbeteringen, zowel in het domein van spieren en botten als in dat van de huid. Het responspercentage bleef ook na 12 weken nog toenemen, om na 24 - 48 weken op een gelijk niveau te blijven.

Het veiligheidsprofiel kwam overeen met dat in eerdere studies van BKZ. Deze uitkomsten bevestigen dat dit monoklonale antilichaam, dat behalve IL-17A ook IL-17F remt, een veelbelovende behandeling van actieve PsA is. Het wordt daarnaast getest bij psoriasis en bij spondylitis ankylopoetica (AS). Tijdens het ACR-congres van 2018 in Chicago werden de interim-resultaten van een fase IIb-studie gepresenteerd naar de dosis-responsrelatie van BKZ en de veiligheid en effectiviteit op langere termijn.


De 206 deelnemers met actieve PsA werden 1:1:1:1:1 gerandomiseerd naar placebo (PBO), subcutane BKZ 16 mg, 160 mg, 160 mg met oplaaddosis van 320 mg, of 320 mg; 12 weken lang elke 4 weken. Na deze dubbelblinde fase werden de deelnemers uit de PBO- en de BKZ 16 mg-groep opnieuw gerandomiseerd, nu naar BKZ 160 of 320 mg. Alle andere deelnemers continueerden de dosis die ze al hadden geloot. Het primaire eindpunt was de ACR50-respons na 12 weken.
Na 12 weken hadden significant meer deelnemers in een BKZ-groep een ACR50-respons, een ACR20-respons en een PASI90-respons dan in de placebogroep. De ACR50-respons in de 5 genoemde groepen was resp. 7,1%, 26,8%, 41,5%, 46,3% en 24,4%. Bij degenen die doorgingen met dezelfde BKZ-dosis, bleef tot week 24 het percentage patiënten stijgen dat ACR20/50/70, PASI75/90 of minimale ziekteactiviteit (MDA) bereikten, of bij wie de enthesitis verdween. De respons bleef de rest van de studieperiode aanhouden en was in de drie groepen met de hoogste BKZ-dosis vergelijkbaar. Bij de deelnemers die na 12 weken alsnog BKZ kregen, werden eveneens snelle verbeteringen gezien in alle eindpunten. Er leek geen verband tussen de dosis en het optreden van bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerking over 48 weken was nasofaringitis (12,1%).

Referentie
Ritchlin CT, et al. Dual Neutralization of IL-17A and IL-17F with Bimekizumab in Patients with Active Psa: Results from a 48-Week Phase 2b, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Ranging Study. ACR 2018, abstract L17.

Reacties (0)
(Advertentie)