Geplaatst op 12 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

'Treat-to-target' bij RA in de praktijk onvoldoende uitgevoerd

 'Treat-to-target' bij RA in de praktijk onvoldoende uitgevoerd

Bijna de helft van de RA-patiënten met matig hoge tot hoge ziekteactiviteit in een landelijk Amerikaans register bleek in het daaropvolgende jaar geen aanpassing in de behandeling te hebben gekregen. De auteurs stellen dat verandering van de behandeling beter moet worden gestimuleerd, in overeenstemming met het uitgangspunt treat-to-target.

Zowel de ACR als de EULAR beveelt reumatologen aan regelmatig de ziekteactiviteit bij RA te controleren en de behandeling zo nodig aan te passen om remissie of lage ziekteactiviteit te bereiken. Om te onderzoeken of dat in de dagelijkse praktijk ook echt gebeurt, is in het Amerikaanse RISE-register van de ACR gekeken hoeveel RA-patiënten bij welke ziekteactiviteit overgezet worden op een andere therapie. De onderzoekers selecteerden patiënten die in 2016 minstens één keer op consult bij de reumatoloog waren geweest met een meting van de RA-activiteit als resultaat (bijvoorbeeld met RAPID3 of CDAI) in 2016. Ze keken met welke meetinstrumenten de ziekteactiviteit was gemeten en berekenden het percentage patiënten met matig hoge tot hoge RA-activiteit (M/HDA) bij dat consult. Vervolgens werd nagegaan in hoeverre de behandeling en ziekteactiviteit waren veranderd bij een volgend consult tussen de 7 en 12 maanden later.

Bijna 51.000 RA-patiënten kwamen in aanmerking voor inclusie. De gemiddelde leeftijd was 62 jaar, ruim driekwart was vrouw, een kwart gebruikte (ook) glucocorticoïden. Bij de meesten (85%) werd de ziekteactiviteit met één meetinstrument bepaald: meestal RAPID3 (79%), gevolgd door CDAI (34%) en de DAS28 ESR/CRP (3%). Ongeacht de medicatie die op baseline werd gebruikt, werd de behandeling bij niet meer dan 65% van de patiënten aangepast. Dit patroon was vergelijkbaar bij patiënten die al een biological gebruikten of hadden gebruikt (< 10% verschil). Dit gold ook voor patiënten met seropositieve RA en voor gebruikers van methotrexaat. Een van de auteurs, dr. J. Curtis (Birmingham, VS), sprak in dit verband van “klinische besluiteloosheid”. Een van de manieren om dit aan te pakken, aldus dr. Curtis, is om de patiënt zelf in staat te stellen beter voor zijn belangen op te komen.

Referentie
Yun H, et al. Do Patients with Moderate or High Disease Activity Escalate RA Therapy According to Treat-to-Target Principles? Results from the ACR’s RISE Registry. ACR 2018, abstract 2856.

Reacties (0)
(Advertentie)