Geplaatst op 13 november 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

ART met twee middelen in plaats van drie blijkt net zo effectief

ART met twee middelen in plaats van drie blijkt net zo effectief

Antiretrovirale behandeling (ART) met een gebooste proteaseremmer en één ander middel is net zo effectief als ART die uit drie middelen bestaat (waarvan één gebooste proteaseremmer). Er doen zich met twee middelen ART daarnaast ook minder gevallen voor waarin gebruikers stoppen vanwege bijwerkingen.

Een combinatie van twee generieke antiretrovirale middelen kan de kosten voor behandelingsnaïeve mensen met hiv significant verminderen. Dat geldt tevens voor mensen die reeds virologische suppressie op drie middelen hebben bereikt. Liew et al. voerden een meta-analyse uit met behulp van 7 studies met in totaal 1.653 mensen waarvan er 603 behandelingsnaïef waren. Er bleken geen verschillen te zijn in uitkomsten tussen mensen die begonnen met de behandeling en degenen die van een driemiddelenregime overstapten.

De gepoolde analyse toonde aan dat 83,6% van degenen met een tweemiddelenregime een viral load hadden van < 50 kopieën/ml op het einde van de follow-upperiode (dit was of 48 of 96 weken), vergeleken met 80,6% van degenen die gerandomiseerd waren naar een driemiddelenregime. Wat betreft virologisch falen waren er geen verschillen (5% bij het tweemiddelenregime vs. 4,5% bij het driemiddelenregime). Dat was eveneens het geval op het gebied van medicatieresistentie na virologisch falen (0,7% in elke groep).

Het aantal mensen dat de behandeling staakte wegens bijwerkingen was significant lager bij degenen met een tweemiddelenregime op week 48 (risicoverschil -2,6%).

Referentie
Liew Z, et al. Dual therapy with PI/r+3TC or PI/r+TDF shows non-inferior HIV RNA suppression and lower rates of discontinuation for adverse events, versus triple therapy. Meta-analysis of seven randomised trials in 1635 patients. Abstract 0144. HIV/Drug Therapy Glasgow 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)